Cena
Štítky
Druh sorpce
Sorpční kapacita
l
Produktová řada

Soupravy se sypkými sorbenty

Soupravy se sypkými sorbenty jsou určeny především pro likvidaci úniků nebezpečných kapalin na silnicích, ve výrobních areálech, ve venkovním prostředí s hrubým porézním povrchem. Sypké sorbenty jsou pro takové prostředí ideální, protože dokážou proniknout i do prohlubní a škvír. Samozřejmou součástí těchto souprav je také vybavení pro úklid použitých sorbentů.

Naši zkušení obchodní zástupci Vám rádi poradí a navrhnou optimální řešení pro Vaše potřeby.