Cena

Kovové dopravní značky

Dopravní značky z kovu polepené retroreflexní fólií upravují pravidla silničního provozu. Značky se upevňují pomocí objímek na dopravní sloupek nebo jekl.