Třídění odpadu a recyklace: Jak si vedeme?

Třídění odpadu a recyklace: Jak si vedeme?


Podle výsledků za rok 2016 jsme v Česku vytřídili celkově 21,6 mil. tun odpadu, ze kterého vznikaly druhotné suroviny. Jak si ale vedeme v porovnání s ostatními zeměmi a kde máme rezervy? 

Význam slova recyklace si snad v dnešní době už ani nemusíme připomínat. Ale pro jistotu. Jedná se o opětovné zpracování odpadu pro další použití. Materiály získané při recyklaci pak nazýváme druhotné suroviny. Recyklace ale neznamená třídění odpadu. To jí předchází

Recyklace má nespočet výhod. Nemusíme získávat tolik surovin. Dochází k opětovnému použití různých materiálů. K životnímu prostředí se chováme ekologicky a udržitelně. Ekologii a nakládání s odpady má ve svých stanovách i Evropská unie a jsou předmětem přísné regulace. U nás se například jedná o:

 A samozřejmě platí mnohé další zákony a úpravy, kterými se musíme řídit.

 

Jak si v recyklaci vedeme

Podle výsledků za rok 2016 jsme v Česku vytřídili opět o něco více odpadů, ze kterých vznikaly druhotné suroviny v celkové hmotnosti 21,6 mil. tun. Oproti roku 2015 se množství produkce zvýšilo o 5,8 %. Polovina z celkové produkce druhotných surovin připadla na vedlejší energetické produkty (popílky, struska, škvára). Jejich množství dosáhlo v roce 2016 10,7 mil. tun, oproti roku 2015 se zvýšilo o 8,7 %.

Pozadu nezůstaly ani suroviny, které třídíme do barevných kontejnerů. Jsou to především papír, sklo a plasty. Jejich druhotná produkce se u každé složky pohybuje kolem 500 tis. tun!

 

Zdroj: www.czso.cz

 

Nerecyklujeme jen běžné suroviny. Ale také kontaminovanou půdu, chemické látky, elektroniku, autobaterie atd. Při třídění těchto látek si však musíme dát pozor na zdraví. Hlavně u životu škodlivých a chemických odpadů může docházet k uvolňování nebezpečných látek. Ty se nám mohou dostat na pokožku a poškodit ji nebo je dokonce můžeme vdechnout.

 

Česko versus svět

A jak jsme si vedli v porovnání s okolními zeměmi? V recyklaci obalových materiálů patříme k evropské špičce. Za rok 2016 jsme vytřídili na osobu v průměru 20 kilogramů papíru, zhruba 12 kilogramů plastů a skla a necelého půl kilogramu nápojových kartonů.

Celkově však v recyklaci všech odpadů (stavební suť, kovy, bioodpad…) za okolními státy pokulháváme. Zde dosahujeme pouze 35 % celkové recyklace. Zatímco například Rakousko recykluje až 63 % odpadů. Německo na druhém místě recykluje 62 %, Belgie 58 % a Nizozemsko se Švýcarskem 51 %.

Závěrem lze říci, že si ve třídění a recyklaci odpadu nevedeme špatně. Na skládkách však stále končí zbytečně velké množství recyklovatelných surovin. Uvidíme, jaký trend ukážou naše výsledky za letošní rok 2017. Otázkou také bude, jak se do třídění plastů, ve kterém si vedeme tak dobře, promítne klesající poptávka na celosvětovém trhu zpracovatelů.

Nakonec stále platí, že jediným spolehlivým způsobem, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu, je předcházet jeho vzniku.

 

Další články z kategorie ČISTOTA

Srovnání podlahových a protiskluzových pásek

Připravili jsme pro vás přehledné tabulky, které řadí podlahové a protiskluzové pásky podle jejich vlastností. Věříme, že vám usnadní výběr.

Pokračovat ve čtení
BAUER: Cestou k úspěchu je kontinuita

HAPPY END nově uvádí na český trh rozsáhlou řadu produktů v oblasti průmyslové kovovýroby od špičkové německé společnosti BAUER Südlohn. Přečtěte si rozhovor s ředitelem a spolumajitelem společnosti Pascalem Bauerem o začátcích podnikání, tajemství úspěchu a spolupráci na českém trhu.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.