Sorbenty: pomoc pro udržení čistoty a likvidaci ekologických havárií

Sorbenty: pomoc pro udržení čistoty a likvidaci ekologických havárií


Když někdo řekne slovo „sorbenty“, co se vám vybaví? K čemu jsou dobré? Ačkoliv se dnes a denně používají v různých průmyslových provozech a pro záchranáře jsou nezbytným pomocníkem při odstraňování následků dopravních nehod nebo při ropných haváriích, přesto se v našem běžném slovníku asi nevyskytují.

Slovo „sorbenty“ označuje produkty, jejichž úkolem je absorbovat do sebe jiné látky, které bychom mohli jen těžce odstranit, oddělit či eliminovat. S jejich pomocí dostaneme kapaliny ze zasaženého místa a můžeme je bezpečně a ekologicky zlikvidovat. Dá se tedy říci, že pomáhají a zachraňují tam, kde často jiné postupy selhávají.

„Použití sorbentů se vyplatí hned z několika důvodů,“ říká David Lošťák ředitel firmy HAPPY END CZ, a.s., která je na českém trhu jedničkou v nabídce sorbentů a pokračuje: „Za prvé urychlují a usnadňují úklid a vytváří čisté pracovní prostředí. Za druhé předcházejí vzniku kluzkých míst a snižují riziko požárů a jejich šíření. A v neposlední řadě umožňují rychlý zásah při provozních haváriích, redukují množství odpadu a náklady na jeho likvidaci.“

Ale jak si vybrat mezi sorbenty tak, abychom skutečně mohli využít všechny výhody, které poskytují? Jaké druhy sorbentů existují a kde všude se dají použít?

 

Sypký nebo textilní sorbent?

V rámci materiálového členění se používají sorbenty sypké a textilní. Kdybychom to chtěli zjednodušit, tak sypký sorbent se použije při menším úniku látek na velké ploše, kdežto textilní sorbenty v opačném případě, tedy při velkém úniku na ploše malé. Nicméně, když je plocha menšího rozsahu, je vhodné ji zasypat, a když je větší, je lépe ji ohraničit. Sypké sorbenty se vyrábí z mnoha materiálů jako jsou křemičitany, celulóza, polyuretan, rašelina, guma, polypropylen a další. Jejich použití záleží na situaci, pro kterou jsou určeny, protože mají různé vlastnosti.

Textilní sorbenty se vyrábějí zejména z mikrovlákenné polypropylenové textilie. Jednotlivé produktové řady se liší podle sorpční kapacity a mechanické odolnosti. To dává uživatelům možnost, vybrat si nejlepší vlastnosti pro dané prostředí a situaci. Vyrábějí se ve formě koberců, rohoží, hadů a polštářů, což umožňuje jejich mnohostranné využití.

Podle sorpce se rozdělují na úklidové, olejové a chemické. Už název „úklidové“ naznačuje, že se jedná o sorbenty, které vám mohou usnadnit práci při běžném čištění a úklidu všech neagresivních kapalin - vody, emulzí, olejů, tuků, rozpouštědel nebo ropných látek. V případě agresivních látek je vhodné použít chemické sorbenty, které sají všechny druhy kapalin včetně těch nejagresivnějších, jako jsou kyseliny. Pokud ale potřebujete sbírat ropné látky z vodní hladiny nebo ve vlhkém prostředí či za mokrého počasí, použijte sorbenty olejové, nebo také selektivní. Ty sají oleje, rozpouštědla a jiné kapaliny na bázi ropy, ale nesají vodu, naopak ji odpuzují.

Ekologické havárie a nehody

Mezi nejužívanější sorbenty v případě ekologických havárií patří speciální chemické sorbenty Uni-safe. Jsou určeny především pro zabránění úniku a likvidaci nebezpečných agresivních chemikálií, jakými jsou kyselina dusičná, fluorovodíková nebo peroxid vodíku. Téměř okamžitě po použití zabraňují vypařování látek do ovzduší, a to i v případě kontaktu s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Bez zajímavosti není ani jejich sorpční kapacita. Unisafe je schopen pojmout až 75násobek kapalného roztoku ze své původní hmotnosti. Pro zasahující záchranáře má i důležitou indikační vlastnost, která zlepšuje práci na místě událostí. Při kontaktu s kyselinami se zbarví žlutě a při kontaktu se zásaditými látkami červeně. Ihned tak upozorní na případná rizika a nebezpečí.

V případě dopravních nehod a ropných havárií je na místě použít chemické sorbenty řady Absodan. Tyto sorbenty mají velmi pórovitou strukturu, která kapalinu váže uvnitř a mechanicky ji už nepustí zpět. Přitom na povrchu zůstává sorbent suchý a velmi dobře odmastí povrch komunikace. Vysoce ceněná je také jeho univerzálnost a skvělé odmašťovací schopnosti. Je chemicky netečný s atestací III R a má tedy po použití protiskluzové vlastnosti.

K zásahům na vodní hladině je vhodný sorbent Öl-Ex 82. Za nepříliš srozumitelným označením se skrývá středně těžký polyuretanový sorbent, který saje látky na ropné bázi. Používá se za jakéhokoliv počasí na silnicích a vodních plochách. Nicméně při větších haváriích na vodě se dnes více preferují textilní sorbenty.

 

Další články z kategorie EKOLOGIE

Jaký sorbent použít při likvidaci nebezpečných chemických látek?

Ať už dojde k havárii na silnici, na vodní ploše, v průmyslovém provozu nebo ve skladech, pokud jsou na místě nebezpečné chemikálie, vážnost situace se násobí. Hrozí nejen ekologické a majetkové škody, ale podstatně se zvyšuje riziko poškození zdraví jak záchranářů, tak i kohokoliv, kdo se nachází na inkriminovaném místě nebo v jeho okolí.

 

Pokračovat ve čtení
Sorbenty a naplňování legislativních požadavků

Sorpční prostředky patří k nezbytné výbavě průmyslových provozů, ale i složek integrovaného záchranného systému. Jejich používání přispívá k lepší prevenci a likvidaci havárií. Zároveň pomáhají k naplňování legislativních požadavků v oblasti BOZP. Zde najdete stručný přehled příslušných zákonů.

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.