Školení


Školení managementu:

 

Školení zaměstnanců / teambuilding:

 

Školení firemních specialistů:

 

 


 

SAFETY LEADERSHIP A ROZVOJ KULTURY BOZP

 

Důraz na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců často patří mezi základní hodnoty firem. Ne vždy se ale firmám daří tyto hodnoty přijmout za své a vybudovat kulturu bezpečnosti. Vrcholoví manažeři jsou obvykle velmi kompetentní k řízení výroby, kvality, efektivity práce či ziskovosti. Jak se ale stát leaderem v oblasti bezpečnosti práce?

 

Připravte sebe a své manažery na to, aby

• dokázali řídit a udržet vysoký výkon v oblasti bezpečnosti práce na základě odpovědnosti,

• uměli obratně komunikovat,

• vést konsekventní dialog,

• dát pozitivní uznání dobré praxe,

• při zadávání pokynů a cílů uměli vzít v potaz i řízení bezpečnosti.

 

S více než desetiletou zkušeností z rozvoje kultury bezpečnosti a efektivního řízení strategie BOZP nabídne kurz osvědčené receptury pro zapojení zaměstnanců a manažerů v oblasti BOZP.

Abychom byli úspěšní, nepotřebujeme milión pozitivních rad, co máme dělat. Abychom zažili úspěch, potřebujeme naprosto přesně vědět, jak vypadá. Proto potřebujeme umět detailně popsat svou vizi, poslání, politiku, cíl a strategii i v oblasti BOZP. Dobře zvolené KPI by nám měly dát zpětnou vazbu, jak úspěšní ve svých snahách jsme.

Obvykle se měří úrazovost, ale to znamená, že je pozdě a již došlo k poškození zdraví. Je třeba přemýšlet o vhodné kombinaci reaktivních indikátorů, ale třeba i prevence. Strategie není manuál, je to smysl, který spolu sdílíme, a všichni víme, proč.

Dobré pochopení těchto zásad pomůže managementu firmy stát se leadery v bezpečnosti, rozvíjet kulturu BOZP a připravit se tak na úspěšnou certifikaci ISO45001.

 

Komu je kurz určený?

• Kompletní vrcholový management firmy

• Zejména firmám s certifikací OHSAS 18001 a se zájmem o certifikaci ISO45001

 

Co mi kurz přinese?

• Zjistíte, jak funguje psychologie našeho chování a proč porušujeme pravidla – včetně

odpovědi na otázku, co ta pravidla vlastně jsou;

• Prozradíme vám, jak zlepšit kulturu bezpečnosti práce a povědomí zaměstnanců o BOZP;

• Otestujete svou firmu z hlediska kultury BOZP a množství pracovních úrazů;

• Ujasníte si kompetence v oblasti BOZP a pochopíte, co je úkolem liniového manažera;

• Naučíte se, jak zapojit zaměstnance do rozvoje bezpečnosti a jak je motivovat;

• Seznámíte se s nejúčinnějšími manažerskými postupy a trendy v oblasti prevence rizik;

• Osvojíte si způsoby efektivní komunikace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Program školení

Psychologie bezpečnosti práce:

• Kompetence v oblasti BOZP

• Porozumění psychologii bezpečnosti práce

• Proč porušujeme pravidla

• Rozdělení odpovědnosti za bezpečnost práce

• Role manažera a bezpečnostního technika

• Motivace, co nás motivuje a co demotivuje

 

Safety leadership:

• Nejvhodnější manažerské postupy pro zajišťování prevence rizik

• Aktivity pro snížení úrazovosti

• Zapojení zaměstnanců do BOZP a do vyhledávání rizik

• Pochůzka a bezpečnostní prověrka na pracovišti

• Komunikace na téma porušování pravidel bezpečnosti

• Koučovací rozhovor

• Eskalační model při porušování

• Vyšetřování incidentů, skoronehod a úrazů, podpora hlášení skoronehod

• Poučme se z chyb a nespadněme do pastí – příklady z různých společností

 

Délka školení: 6 hodin, max. 15 účastníků

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Cena: 28 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

 

Zpět na obsah →

 


 


 

SAFETY ENGAGEMENT: BOZP ZÁBAVNOU A INTERAKTIVNÍ FORMOU

 

Motivační školení, které může plně nahradit ono nudné zákonné uspávání hadů.

Navazuje na školení Safety Leadership a rozvoj kultury BOZP.

Důraz na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců často patří mezi základní hodnoty firem. Ne vždy se ale firmám daří tyto hodnoty přijmout za své a vybudovat kulturu bezpečnosti. Vrcholoví manažeři jsou již možná vyškoleni a nadšeni pro myšlenku kultury bezpečnosti. Jak ale přenést toto nadšení na celou firmu?

 

Komu je kurz určený?

• Všem zaměstnancům firmy

• Vedoucím týmů

 

Co mi kurz přinese?

• Zjistíte, jak funguje psychologie našeho chování a proč porušujeme pravidla

• Prozradíme účastníkům, že úraz není náhoda a vcelku přesně dokážeme odhadnout

o Proč se zraním

o Kdy se zráním

o Kdo se zraní

o Co bude zdrojem

o Proč nefunguje školení BOZP jako bariéra proti úrazům

o Co mám dělat, abych se nezranil

• Zaměstnanci zjistí, jak zlepšit kulturu bezpečnosti práce a pomoci kolegům s riziky

• Uděláme mnohé pro vlastní motivaci a odhalíme smysl některých zažitých pravidel (Jako proč se držet zábradlí cestou ze schodů a proč je zcela jiný smysl cestou do schodů.)

• Naučíme zaměstnance dělat analýzu rizik pro nejnebezpečnější činnosti

• Jak se zbavit 80% úrazů dodržováním 10 pravidel

Kompetence v oblasti BOZP:

o Porozumění psychologii bezpečnosti práce;

o Proč porušujeme pravidla; Kdo se zraní, Kdy a Proč se zraní

o Motivace, co nás motivuje a co demotivuje.

o Smysl bezpečnostních pravidel

 

Teambuilding / den BOZP

Odpoledne po kurzu může následovat interaktivní teambuilding a demonstrace OOPP a jejich odolnosti v praxi.

Délka školení: půldenní, max. 15 účastníků, celodenní, pokud jde o teambuilding / den BOZP

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR)

Cena za školení: 18 900 Kč bez DPH

Cena za teambuilding: 28 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

 

Zpět na obsah →

 


 


 

ZÁKLADNÍ KURZ - PŘEHLED POVINNOSTÍ V BOZP

 

Získejte všechny potřebné znalosti a základní praktické dovednosti nutné pro výkon OZO v oblasti BOZP a využijte je v rámci své podnikové praxe. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a prevence rizik k předcházení pracovním úrazům či nemocem z povolání patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele dané zákoníkem práce 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb. 

Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti potřebné k tomu, abyste ve firmě do 25 zaměstnanců mohli samostatně nebo s metodickou pomocí zajišťovat hodnocení rizik a přijímat účinná opatření bez dalších nákladů na externí konzultanty – odborně způsobilé osoby. U větších společností pak získáte velmi dobrý přehled o rozsahu práce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (OZO), budete umět posoudit potřebný rozsah nutných externích služeb a zvládnete kontrolovat tyto služby i vynaložené náklady, kromě toho se seznámíte s moderními metodami prevence rizik a manažerských nástrojů k účinnému snižování úrazovosti.

 

Komu je kurz určený?

• Zaměstnavatelům;

• Drobným podnikatelům se zaměstnanci;

• Manažerům a specialistům výrobních, logistických a obchodních společností

zodpovídajícím za BOZP/PO;

• HR manažerům a specialistům.

 

Co mi kurz přinese?

• Nejvhodnější postupy pro zajišťování prevence rizik;

• Jak udělat pochůzku a bezpečnostní prověrku na pracovišti;

• Jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy;

• Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy;

• Možnost vyzkoušet si modelové situace na praktických příkladech a bezpočtu fotografií.

 

Program školení

• Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností;

• Povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce;

• Identifikace rizik BOZP s přihlédnutím ke specifikům výrobních společností;

• Prevence rizik v oblasti BOZP – postupy, návody, rady a kontakty;

• Systém školení v BOZP podle zákoníku práce;

• Novinky v právních požadavcích BOZP;

• Specifika výrobních společností;

• Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP, interní auditor

BOZP;

• Kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.

 

Délka školení: celodenní kurz, max. 15 účastníků

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Cena: 28 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

 

Zpět na obsah →

 


 


 

BOZP PRO MALÉ FIRMY - DOKUMENTACE A ČINNOSTI

 

Malý kurz, jak neudělat chybu v malém podnikání s jedním či několika zaměstnanci při dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a životního prostředí.

Kurz vám přiblíží požadavky právních předpisů na malé podnikatele, kteří si chtějí BOZP zajišťovat sami, vlastními silami, tak, jak je zamýšleno v §9 (3) zákona 309/2006 Sb. v platném znění. Malá firma do 25 zaměstnanců nemusí mít odborně způsobilou osobu v prevenci rizik.

Z kurzu si odnesete na flash disku materiály a vzory základních dokumentů, které se mohou hodit pro případ, že by se něco stalo.

 

Komu je kurz určený?

• Zaměstnavatelům OSVČ s min. 1 zaměstnancem na HPP, DPČ, DPP;

• Drobným podnikatelům do 25 zaměstnanců.

 

Co mi kurz přinese?

• Jak nemít pracovní úrazy a jak je řešit, pokud nastanou;

• Jaké mám povinnosti zajištění pracovně-lékařských služeb;

• Co musím splnit, abych nedostal pokutu od hasičů;

• Povinnosti zaměstnavatele a orientace v právních předpisech;

• Účinné a jednoduše pochopitelné metody vyhledávání a hodnocení rizik;

• Vzory vybraných dokumentů, které si pak mohu dodělat sám.

 

Program školení

• Komplexní přehled problematiky BOZP, PO a ŽP – výběr klíčových povinností;

• Povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce a dalších asi 250 předpisů;

• Identifikace rizik BOZP s přihlédnutím ke specifikům malých společností a podnikatelů;

• Prevence rizik v oblasti BOZP – postupy, návody, rady a kontakty, školení;

• Co dělat, když...

 

Délka školení: půldenní, max. 10 účastníků

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Cena: 18 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

 

Zpět na obsah →

 


 


 

SYSTÉMY POVOLENÍ K PRÁCI A LOTO

 

Po dokončení tohoto kurzu budete umět stanovit rozsah pracovních povolení potřebných k bezpečnému provedení činností s největšími riziky.

 

Komu je kurz určený?

• Zaměstnavatelům s významnými riziky;

• Manažerům údržby, výroby a investic;

• HSE specialistům, manažerům, BOZP technikům.

 

Co mi kurz přinese?

• Budeme diskutovat o záměru a rozsahu systému pracovních povolení;

• Pokusíme se objevit smysl a najít důvody pro vydání pracovního povolení tak, aby

zaměstnanci tento systém sami od sebe respektovali a využívali;

• Vysvětlíme si, co bude třeba k realizaci cílů a vlastností zaváděného systému pracovních

povolení;

• Pomůžeme vám s tím, jak představit vývoj systémů pracovních povolení ostatním

kolegům a manažerům, aby jej bez problémů přijali jako nezbytné opatření.

 

Program školení

• Vysvětlíme si a pochopíme informace a proměnné ve vzorech pracovních povolení;

Diskuse o rolích a povinnostech při stanovení pracovního povolení;

• Jaká má být konsekvence a kroky v procesu pracovního povolení;

Pochopení a analýzy chyb v pracovních povoleních;

• Diskuse o požadavcích na výcvik a záznamy o pracovních povoleních, archivace a uložení;

• Použijte požadavky na pracovní povolení vztahující se k blokování zdrojů energií a médií – LOTO Lock Out Tag Out.

Povolení k práci:

• Pracovní povolení pro kácení, práci s motorovou pilou, pěstební práce;

• Práce ve výškách s OOPP a bez OOPP;

• Práce ve stísněných prostorách;

• Práce s vysokým napětím;

• Práce s manipulační technikou, auty a cestovní příkazy;

• Práce s otevřeným ohněm, rizikem požáru, výbuchu a vzplanutí, otravy.

 

Délka školení: celodenní, max. 15 účastníků

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Cena: 28 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

 

Zpět na obsah →

 


 


 

PSYCHOLOGICKÁ PRVNÍ POMOC

 

Zásady psychologické první pomoci svědkům incidentů a prevence posttraumatické stresové poruchy.

Poskytnout kardiopulmonální resuscitaci už umíte, ale co dělat, když sanitka odjede a na místě zůstane rozklepaná osoba, která zjevně nekrvácí a žádné lékařské ošetření nepotřebuje, ale s největší pravděpodobností prožívá psychický šok? V mnoha případech se ukazuje, že újma na zdraví a její řešení se nemusí týkat pouze oblasti urgentní medicíny, ale může dojít i k psychickému poškození svědků události.

Vycházíme z předpokladu, že pokud se přímo na místě události postaráme o člověka v akutním traumatu, zajistíme potřebné materiální úkony, jako je zajištění přesunu domů nebo na jiné emočně bezpečné místo, sníží se tak pravděpodobnost dalších závažných psychologických dopadů u postiženého. Mezi nejzávažnější patří vznik tzv. posttraumatické stresové poruchy, která je charakteristická znovuprožíváním události v myšlenkách nebo snech.

Prevence je poměrně jednoduchá a lépe či hůře zvládne pomoci i vyškolený laik.

 

Komu je kurz určený?

• Každému zaměstnanci. Poskytovat psychologickou první pomoc mohou ženy i muži, bez rozdílu věku.

 

Co mi kurz přinese?

Naučíte se základní techniky práce s člověkem v akutním psychickém šoku, jak se postarat o postižené a všechny svědky nečekané události. I kdybyste nemuseli čelit nehodě, získané dovednosti práce s rozrušeným člověkem použijete v každodenní komunikaci.

Situace: Úraz, dopravní nehody, svědek úmrtí, havárie aj. Techniky lze však používat i v každodenním životě, konfliktních situacích, kdy hrají prim emoce.

 

Program školení

• Psychologické řízení nehody, příklady situací ve firmě i mimo;

• Psychický šok a traumatizace;

• Reakce na extrémní událost a péče v akutní nehodové situaci;

• Empatizace a aktivní naslouchání;

• Analýza situací, nácvik zvládání modelových situací a alternativ chování;

• Co dělat po skončení poskytnutí první pomoci a jak na psychickou hygienu.

 

Na kurzu z vás rozhodně neuděláme krizového interventa, ale porozumíte problematice a budete se cítit daleko jistější, pokud se do takové situace dostanete.

Délka školení: půldenní, max. 15 účastníků

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Cena: 18 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

Zpět na obsah →

 


 


 

ZDRAVÁ FIRMA

 

Osvojte si nástroje managementu zdraví a vytvořte zdravou firmu.

Ochrana zdraví zaměstnanců a program podpory zdraví by měly být součástí celkové strategie zdravé společnosti. Naučte se, jak nastavit a strategicky řídit systém pracovně lékařských služeb, aby to nebylo jen plnění zákonných povinností. Vytvořte ve své firmě efektivní program podpory zdraví, který se bude opírat o prokazatelné poznatky odborných lékařských studií, nikoliv o neověřené alternativní trendy. Nabídněte svým pracovníkům komplexní zdravotní péči a eliminujte rizika ztráty zdravotní způsobilosti působením stresu, špatné výživy či různých civilizačních onemocnění. Ukážeme vám, jak zajistit ekonomickou návratnost programu zdravé firmy a jak ji měřit.

 

Komu je kurz určený?

• Velkým zaměstnavatelům i malým a středním podnikům;

• Drobným podnikatelům se zaměstnanci;

• Manažerům a specialistům z výrobních, logistických a obchodních společností;

• HR manažerům a specialistům v oblasti BOZP/PO.

 

Co mi kurz přinese?

• Naučíte se strategicky řídit systém pracovně lékařských služeb;

• Poznáte, jak sestavit komplexní program zdravotní péče;

• Naleznete východiska pro program zdravé firmy v právních předpisech o bezpečnosti a

ochraně zdraví;

• Dozvíte se, jak vytvořit efektivní program podpory zdraví a jak měřit jeho návratnost;

• Zjistíte, jak lze snižovat rizika ztráty zdravotní způsobilosti a nemocí z povolání;

• Poznáte nástroje na snížení absence a nemocnosti, urychlení návratu do práce;

• Seznámíte se s příklady z praxe a s případovými studiemi zdravých firem.

 

Program školení

Zdravá firma

• Co dělá firmu zdravou;

• Ukazatele pro hodnocení zdravé firmy;

• Zdravotní způsobilost zaměstnanců a jak bojovat proti její ztrátě;

• Zjišťování zdravotní prognózy populace zaměstnanců a předcházení negativním dopadům

jejich stárnutí.

 

Management zdraví

• Jak postavit program zdraví, aby byl ekonomicky ospravedlnitelný;

• Komunikační strategie vůči zaměstnancům;

• Manažerské nástroje pro podporu zdraví;

• Stres management a pohybový program;

• Protikuřácké programy a jejich návratnost;

• Návratnost investic do zdravotních benefitů a očkování;

• Role zaměstnavatele v oblasti správné výživy a stravování;

• Případová studie programu 7 kroků ke zdraví.

 

Délka školení: celodenní, max. 15 účastníků

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Cena: 28 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

Zpět na obsah →

 


 


 

STÁRNUTÍ POPULACE ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH PRACOVNÍ SCHOPNOST

 

Efektivní nástroje pro včasnou reakci na demografický vývoj firmy.

Pod pojem age management rozumíme způsob řízení změn, které berou v potaz zvyšující se věk zaměstnanců. Společnosti by se měly naučit podporovat stárnoucí zaměstnance a komplexně přistupovat k řešení demografické situace ve firmě. Zavedené nástroje a opatření by měla především mířit k tomu, aby každý pracovník měl možnost využít v rámci organizace svůj potenciál.

 

Komu je kurz určený?

• Velkým zaměstnavatelům i malým a středním podnikům, stárnoucím společnostem;

• HR manažerům a specialistům v oblasti BOZP/PO.

 

Co mi kurz přinese?

• Jsme dobrá firma, s nízkou fluktuací, zaměstnanci jsou spokojení, ale jejich věkový průměr je rok od roku vyšší. Jakou máme prognózu zdravotní způsobilosti?

• Co máme vlastně dělat, abychom neztráceli dobré zaměstnance před odchodem do důchodu? Jak jim pomoci, aby zvládli pracovat do 65 let v operativních pozicích s fyzickou zátěží a dalšími faktory ohrožení zdraví?

• Měření indexu WAI – work ability index dle metodiky Finského ústavu zdraví (obdoba našeho Státního zdravotního ústavu).

• Sledování a prognóza zaměstnance v grafu WAI podle typu programu a cesty, kterou si zvolíte.

• Jak postavit dlouhodobě efektivní program k udržení zdraví

 

Program školení

• Očekávání organizace v oblasti zdraví zaměstnanců;

• Právní rámec ochrany zdraví zaměstnanců;

• Kategorizace prací, pracovně-lékařské služby, smysl dohledu nad pracovními podmínkami;

• Ztráty zdravotní způsobilosti u technických profesí a řidičů?

• Zdroje a příčiny ztráty pracovní schopnosti, MKN 10, nejčastější kontraindikace;

• Osobní anamnéza každého zaměstnance a jeho rizika;

• Analýza zdravotních rizik a rizikových faktorů;

• Enagement a wellbeing;

• Manažerské nástroje pro zdraví;

• Nástroje na snížení absencí;

• Má firma podporovat a ovlivňovat zdravotní styl zaměstnanců?

• Jak zapojit zaměstnance a jak zvýšit jejich pocit odpovědnosti za své zdraví.

 

Délka školení: celodenní, max. 15 účastníků

Místo konání: obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Cena: 28 900 Kč bez DPH

 

O lektorovi:

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě Karlově.

 

Jak objednat školení?

 

Ke stažení:

 

 

Zpět na obsah →

 

 

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.