Průvodce pro výběr správného sorbentu

Průvodce pro výběr správného sorbentu


Jak se vyznat v záplavě možností sorpčních prostředků a vybrat ten správný pro vaši práci? V tomto článku se spolu pokusíme v nabídce sorpčních materiálů co nejlépe vyznat.

Sypké sorbenty

Sypké sorbenty jsou vyrobeny z křemičitanů, celulózy, polyuretanu, rašeliny, gumy, polypropylenu a dalších materiálů. Sypké sorbenty je dobré volit tam, kde je sice pevný, ale porézní povrch a také nutnost odsát nebezpečné látky z těžko přístupných míst, volíme je také pro dočišťování zbytků znečištění. Ideální je jejich použití právě na silnicích při odstraňování následků dopravních nehod.

Jejich výhodou je nižší cena, jednoduché použití, rychlá aplikace, úklid a likvidace. Další výhodou je to, že z velké části jsou tyto sorbenty vyráběny z odpadů a recyklátů a tedy i takto minimálně zatěžují životní prostředí.

 

 

Textilní sorbenty

Plošné textilní sorbenty se naopak vyznačují vysokou sorpční kapacitou (nad 12násobky vlastní hmotnosti) a také vysokou rychlostí a účinností při odstraňování nechtěných úniků nebezpečných tekutin.

Jejich použití je vhodné v případech větších úniků, kdy je potřeba velmi rychle odstranit větší objemy kapalin. Jejich další výhodou je to, že i po absolutní saturaci zůstávají vcelku a lze je tedy velmi jednoduše uklidit.

Tyto sorbenty jsou převážně vyráběny z polypropylenu, který je odolný vůči téměř všem chemikáliím, proto je jejich použití bezpečné. a dělí se podle typu látek, které sají:

Úklidové – samotný název naznačuje, že se jedná o sorbenty, které usnadňují běžné čištění a úklid všech neagresivních kapalin – vody, emulzí, olejů, tuků, rozpouštědel nebo ropných látek. Vyrábějí se v šedivém provedení.

Olejové (nebo také selektivní sorbenty) – sají oleje, benzín, rozpouštědla a jiné látky na bázi ropy, ale nesají vodu, naopak ji odpuzují. Proto se hodí pro použití ve vlhkém prostředí, za mokrého počasí nebo při sběru ropných látek z hladiny vody. Vyrábějí se v bílé barvě.

Chemické – vhodné použít v případě úniku agresivních látek, jako jsou louhy a kyseliny nebo v případě, že nevíme o jakou kapalinu se jedná. Vyrábějí se ve žluté barvě.

 

 

Textilní sorbenty rozdělujeme i podle tvaru a provedení:

Koberce – určeny pro pokrytí rozsáhlejších ploch, chrání podlahu a zamezují vzniku kluzkých ploch. Koberce máme v úklidové, olejové a chemické variantě.

Rohože – slouží jako ochranná podložka při práci v laboratořích, průmyslových provozech nebo dílnách. Rohože máme v úklidové, olejové a chemické variantě.

Hady – vhodné pro ohraničení uniklé kapaliny nebo zabránění dalšímu rozlévání a šíření nečistoty. Vhodné pro dočasné ohraničení kanalizačních vpustí a zabránění vniku nebezpečných kapalin do kanalizace. Hady máme v úklidovéolejové a chemické variantě.

Polštáře – poskytují velkou sorpční kapacitu na malé ploše, vhodné při haváriích nebo pod často ukapávající stroje. Polštáře máme v úklidové, olejové a chemické variantě.

 

 

Samostatnou kategorií jsou sorpční norné stěny, které jsou speciálně určeny pro zachycení ropných látek vodních plochách a tocích.

HAPPY END nabízí řady sorbentů Standard, Medium, Premium, Superpremium, Extrem, které se odlišují podle sorpční kapacity a mechanické odolnosti. Zatímco řada Standard nabízí rychlou sorpci a vysokou sorpční kapacitu, řada Extrem poskytuje vysokou mechanickou odolnost a dlouhou životnost (hodí se například do kolejišť).

Další články z kategorie EKOLOGIE

Jak řešit únik nebezpečných látek na vodní hladině?

Dozvíte se více o tom, co dělat a jaké prostředky použít při odstraňování oleje a ropných látek na vodě. Pokud unikne do vody větší množství oleje a ropných látek, jejich odstranění představuje pro záchranáře poměrně složitý zásah. Nejde totiž jen o lokální hrozbu, ale následky se mohou po vodě šířit i do okolí a podzemních vod.

 

Pokračovat ve čtení
Sorbenty a naplňování legislativních požadavků

Sorpční prostředky patří k nezbytné výbavě průmyslových provozů, ale i složek integrovaného záchranného systému. Jejich používání přispívá k lepší prevenci a likvidaci havárií. Zároveň pomáhají k naplňování legislativních požadavků v oblasti BOZP. Zde najdete stručný přehled příslušných zákonů.

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.