Pracujete v automobilce, ocelárně nebo v dolech? Pak jste horkým kandidátem na nemoc z povolání.

Pracujete v automobilce, ocelárně nebo v dolech? Pak jste horkým kandidátem na nemoc z povolání.


Zatímco v minulosti mezi nemocemi z povolání převládaly plicní choroby, v posledních desetiletích se těžiště přesunulo k muskuloskeletálním onemocněním. 

Nejčastěji se projevují v přetěžování beder, páteře a horních končetin. V minulém roce bylo v České republice nahlášeno 1117 pracovníků s profesionálními nemocemi. Více než polovina případů byla vyvolána fyzikálními faktory. Podle loňských statistik nejohroženější skupinou jsou zaměstnanci automobilek, oceláren a horníci, kde převažují nemoci z přetěžování končetin. Nejrizikovějším regionem je pak Moravskoslezský kraj, kde bylo evidováno 34 procent všech hlášených případů.

 

Co je důvodem a jaké je řešení

Podle odborníků často stojí za rizikem nemocí z povolání únava pracovníků. „Únava vede k nepozornosti a vyššímu riziku úrazu, ale také k nesprávným pohybům, špatnému držení těla a nakonec až k chronickým zdravotním problémům,“ říká Pavel Svoboda, specialista BOZP. Je tedy nejen důležité, jaké ochranné pracovní prostředky pracovník používá, ale třeba i to, na čem po většinu své pracovní doby stojí.

Například kvalitní protiúnavové rohože mají v tomto ohledu mnoho výhod, což potvrzují i ergonomické studie:

  • Snižují bolesti krční páteře a ramen, které mohou působit bolest hlavy, poruchy zraku a sluchu.

  • Zabraňují jednostrannému zatížení a vybočení páteře. Podporují správné držení těla a udržení rovnováhy.

  • Pomáhají rovnoměrnému zatížení svalů a kloubů, tím eliminují nežádoucí ztuhlost.

  • Zlepšují proudění krve a činnost lymfatického systému dolních končetin.

  • Omezují nebo oddalují zborcení klenby nohou a také bolesti chodidel.

  • Fungují jako tepelná izolace, a tak brání prochladnutí nebo přehřátí organismu.

Zároveň jsou mezi nemocemi z povolání na vzestupu kožní onemocnění, která jsou často důsledkem působení chemikálií, se kterými pracovníci přijdou přímo či nepřímo do styku. Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je až 18 procent všech zaměstnanců vystaveno účinkům (potenciálně) nebezpečných chemických látek po více než čtvrtinu pracovní doby. I v tomto případě platí, že dobré materiální vybavení, pracovní metody a organizace práce vám ušetří mnoho starostí a předejde případným zdravotním následkům.

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Investice do BOZP: Vyplatí se vám?

Je to třaskavé téma. Zvláště manažeři malých a středních firem často považují investice do zvyšování bezpečnosti a komfortu zaměstnanců za zbytečně utracené peníze. Mají pravdu?

Pokračovat ve čtení
Bezpečné pracoviště: Produkty a legislativa

Poradíme vám, které produkty vám pomohou vytvořit bezpečné a přehledné pracoviště odpovídající legislativním požadavkům.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.