Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.


476 miliard eur. Na tolik vyjdou každý rok zaměstnavatele v Evropské unii nemoci z povolání a pracovní úrazy.

476 miliard eur. Na tolik vyjdou každý rok zaměstnavatele v Evropské unii nemoci z povolání a pracovní úrazy. Pro srovnání: To je jako 2,5násobek rozpočtu České republiky na rok 2017. Nejčastějšími nemocemi jsou takzvané muskuloskeletální poruchy – sem patří bolesti zad, bolesti rukou a nohou z přetěžování. Dobrou zprávou ale je, že jim můžete částečně předcházet. Pomoci mohou třeba takzvané protiúnavové rohože. 

Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se ve svých průzkumech zaměřily agentura EU-OSHA a Mezinárodní organizace práce. Z výsledků vyplynulo, že zmiňovaná muskuloskeletální onemocnění jsou nejen na špičce nejčastějších pracovních úrazů, ale jsou i nejčastějším důvodem pro odchod do předčasného důchodu.

„Pokud navíc vezmeme v úvahu, že evropská pracovní síla stárne a v roce 2030 bude každý třetí zaměstnanec starší 55 let, je nejvyšší čas začít věnovat pozornost opatřením, která nejen chrání, ale i zlepšují zdraví zaměstnanců,“ říká odborník na bezpečnost práce Pavel Svoboda.

 

Muskuloskeletální poruchy: Když vaše zaměstnance bolí (nejen) záda

Bolestmi zad trpí třetina Čechů. Právě bolesti zad patří mezi muskuloskeletální poruchy. Mimo to mezi ně řadíme i poškození horních a dolních končetin způsobené často se opakujícími pohyby.  

 

Co tyto poruchy nejčastěji způsobuje?

 • ruční manipulace a práce s těžkými břemeny,

 • nepřirozené nebo často se opakující pohyby,

 • špatné držení těla,

 • namáhavé používání končetin,

 • mechanický tlak a vibrace,

 • chladné nebo vlhké pracovní prostředí.

 

Konkrétně si pod těmito pojmy můžeme představit práci bez přestávek, navíc v nevyhovujícím prostředí, bez vhodných pracovních nástrojů a zároveň bez ochranných prostředků. Navíc práci monotónní a s často se opakujícími pohyby. Své o tom vědí například pokladní nebo operátoři výroby.

 

Jak chránit zdraví zaměstnanců i vlastní byznys

Nejlepší ochranou je prevence. Odborníci mluví o zavedení takzvaného ergonomického systému práce. Důraz by měl být kladený nejen na vybavení, ale i na pracovní metody a organizaci práce.

„Často je problémem únava zaměstnanců. Ta vede k nepozornosti a vyššímu riziku úrazu, ale také k nesprávným pohybům, špatnému držení těla a nakonec až k chronickým zdravotním problémům,“ říká Pavel Svoboda a dodává: „Přitom často stačí používat kvalitní protiúnavové rohože. Ty nejen snižují únavu při práci, ale brání prochladnutí nebo naopak přehřátí.“

 

Kvalitní protiúnavové rohože mají podle ergonomických studií mnoho výhod:

 • Snižují bolesti krční páteře a ramen, které mohou působit bolest hlavy, poruchy zraku a sluchu.

 • Zabraňují jednostrannému zatížení a vybočení páteře. Podporují správné držení těla a udržení rovnováhy.

 • Pomáhají rovnoměrnému zatížení svalů a kloubů, tím eliminují nežádoucí ztuhlosti.

 • Zlepšují proudění krve a činnost lymfatického systému dolních končetin.

 • Omezují nebo oddalují zborcení klenby nohou a také bolesti chodidel.

 • Fungují jako tepelná izolace, a tak brání prochladnutí nebo přehřátí organismu.

 

Někdy tedy stačí i menší změny, jako je například vhodné vybavení pracoviště. A ty následně vedou k podstatnému zlepšení zdraví zaměstnanců.

 

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Systém generálního klíče ABUS pro váš bezpečnější provoz

Díky nové spolupráci se společností ABUS vám přinášíme úplně novou službu, která zdokonalí zabezpečení prostor vašeho provozu a zároveň přinese naprostou kontrolu nad tím, co se kde děje. Jedná se o bezpečnostní systém tzv. generálního klíče. Jak tento sytém funguje?

Pokračovat ve čtení
Kde najít požadavky pro značení palet?

V loňském roce v květnu jsem byl na školení ohledně skladů a skladování, kde jsem mimo jiné získal následující údaje, kterými musí být označeny palety. Nevratné: označení výrobce, nosnost v kg, stohovatelnost – počet vrstev ve stohu (2, 3, 4) a písmenem "N" – údaj, že se jedná o nevratnou paletu. Vratné: označení výrobce, typ palety, nosnost v kg, vlastní hmotnost, počet vrstev ve stohu. Nyní řeším značení palet s naším dodavatelem, který nám palety vyrábí na zakázku. Potřeboval bych vědět, kde tyto požadavky na značení najdu, v které normě, abych se měl o co opřít. Nevím jistě, jestli jsem si způsob značení poznamenal úplně správně, protože značení nevratných palet jsem našel v ČSN 26 9112 Z3, ale pro vratné palety je tam uveden pouze výrobce, nosnost a typ palety, nikoliv stohovatelnost a vlastní hmotnost.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.