Novinky v požadavcích na bezpečnostní značky, značení a signály

Novinky v požadavcích na bezpečnostní značky, značení a signály


Ke konci minulého roku došlo ke změnám v legislativních požadavcích na vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek, značení a signálů. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterého jsme se drželi zhruba 15 let, bylo zrušeno a k 28. 11. 2017 nabylo účinnosti nové nařízení  č. 375/2017 Sb.

Hlavním úkolem novelizace bylo zapracovat příslušné směrnice EU. Jednalo se například o směrnici Rady 92/58/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU. Rozsáhlejší úpravu proto zaznamenal § 4, který řeší způsob označování nádob používaných při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a také označování skladů. Do § 4 byl mimo jiné doplněn nový odstavec č. 4, který zavádí výjimku z označování pro nádoby používané po velmi krátkou dobu nebo s často se měnícím obsahem, pokud jsou přijata jiná vhodná opatření zaručující stejnou úroveň ochrany (obvykle se jedná o nádoby v laboratořích, které používají kvalifikovaní a odborně vyškolení zaměstnanci).

Ostatní změny mají spíše zpřesňující charakter. V § 3 se upřesňují požadavky na relativní velikost plochy bezpečnostních barev a na umístění šikmého pruhu u zákazových značek. Paragrafy 5 a  6 zaznamenaly jazykové a slovní doplnění. Například v § 6 byl výraz světelné značky" nahrazen slovem světelné signály".

Paragraf 7 byl doplněn o možnost používat bezpečnostní značky, které splňují požadavky českých technických norem (ČSN EN ISO 7010 – Registrované bezpečnostní značky) i v případě, že nejsou uvedeny v příloze vládního nařízení.

Navíc v příloze nařízení najdete novou podobu značky pro požární žebřík a přibyly značky pro únikový východ (vpravo).

Další články z kategorie LEGISLATIVA

Co na to odborník: Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

Pokud bezpečnostní tabulky pověsíte tak, že po pár týdnech spadnou, zaděláváte si na problém. Jako zaměstnavatel máte totiž povinnost bezpečnostní značení a značky zavést, postarat se o jejich stav a zároveň s nimi seznámit své zaměstnance. A to na všech pracovištích, kde se vykonávají práce, při nichž může dojít k poškození zdraví.

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.