Jaký sorbent použít při likvidaci nebezpečných chemických látek?

Jaký sorbent použít při likvidaci nebezpečných chemických látek?


Ať už dojde k havárii na silnici, na vodní ploše, v průmyslovém provozu nebo ve skladech, pokud jsou na místě nebezpečné chemikálie, vážnost situace se násobí. Hrozí nejen ekologické a majetkové škody, ale podstatně se zvyšuje riziko poškození zdraví jak záchranářů, tak i kohokoliv, kdo se nachází na inkriminovaném místě nebo v jeho okolí.

 

Oblast nakládání, skladování, značení a přepravy nebezpečných chemických látek a směsí je proto předmětem rozsáhlé regulace na národní i mezinárodní úrovni. Zároveň je zákonem upravena i příprava a zpracování krizových a havarijních plánů. V praxi je však důležité nejen splnit zákonné požadavky, řídit se stanovenými pravidly a postupy, ale také být dobře materiálně připraven na odstranění případných nehod. Neocenitelným pomocníkem hasičů při likvidaci ekologických havárií jsou vhodné sorpční prostředky, které pomohou bezpečně odklidit už uniklé chemikálie a zabránit jejich dalšímu šíření.

Mezi nejužívanější v případě ekologických havárií patří sypké chemické sorbenty UNI-SAFE. Sorbenty UNI-SAFE mají schopnost nasát všechny typy kapalin, a tak není nutné složitě zjišťovat, o jaké látky se jedná a zásah může proběhnout rychleji a bez zbytečných prodlev. Zároveň jsou vhodné při likvidaci i těch nejagresivnějších kapalin, jako jsou například kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková a peroxid vodíku. Pracují jako chemický indikátor pH. V praxi to znamená, že v případě kontaktu s kyselinou se zabarví do žluta, zatímco při styku se zásadami do červena. Ihned tak upozorní na případná rizika a nebezpečí. Téměř okamžitě po použití zabraňují vypařování látek do ovzduší, a to i v případě kontaktu s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Bez zajímavosti není ani jejich sorpční kapacita. UNI-SAFE je schopen pojmout uniklé kapaliny až do výše 75násobku své vlastní hmotnosti.

UNI-SAFE PLUS se navíc vyznačuje nízkou prašností. V průběhu absorpce látek vzniká želatinová hmota, kterou lze snadno odklidit z místa nehody a zlikvidovat. Unikátní vlastnosti sorbentů UNI-SAFE podstatně usnadňují práci záchranářům, přispívají k větší bezpečnosti při likvidaci chemikálií a snižují riziko vzniku dalších škod.

Použití sorbentů UNI-SAFE je možné kombinovat s textilními chemickými sorbenty, které pomohou zejména pří ohraničení uniklé kapaliny a zamezí jejímu dalšímu rozlévání tak, aby nebezpečné látky nevnikly do kanalizace a nešířily se do okolí.

Další články z kategorie EKOLOGIE

Jak řešit únik nebezpečných látek na vodní hladině?

Dozvíte se více o tom, co dělat a jaké prostředky použít při odstraňování oleje a ropných látek na vodě. Pokud unikne do vody větší množství oleje a ropných látek, jejich odstranění představuje pro záchranáře poměrně složitý zásah. Nejde totiž jen o lokální hrozbu, ale následky se mohou po vodě šířit i do okolí a podzemních vod.

 

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Jak skladovat chemikálie bezpečně a efektivně? Na to jsme se zeptali Ing. Evy Butzke, odbornice na skladování chemických látek a směsí společnosti HAPPY END.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.