Investice do BOZP: Vyplatí se vám?

Investice do BOZP: Vyplatí se vám?


Je to třaskavé téma. Zvláště manažeři malých a středních firem často považují investice do zvyšování bezpečnosti a komfortu zaměstnanců za zbytečně utracené peníze. Mají pravdu?

Částečně ano. Ne každá investice do bezpečnosti práce se vyplácí. Na opačné misce vah jsou ale studie, které mluví o 200% návratnosti. Tedy pokud se investice správně načasuje a zapojí se do ní i zaměstnanci.

Střední a malé podniky (dále označované SMEs) zaměstnávají v Evropě 67 % lidí. Právě v těchto provozech přitom dochází až k 82 % pracovních úrazů. Požadavky na vyšší bezpečnost a ochranu zdraví tak není možné ignorovat. Otázkou je, jak k této problematice přistoupit – aby přínos jakékoli investice byl co největší.

 

Když rezignujete na zapojení zaměstnanců, investice se nevrátí

Zapomeňme na zjednodušená tvrzení a prázdné fráze. A naopak si přiznejme, že ne každá investice do bezpečnosti práce se SMEs vyplácí. Zároveň se tyto provozy daleko častěji potýkají s nedostatkem financí a musejí mnohem pečlivěji zvažovat, na co finanční prostředky vynaloží.

Ačkoli z některých studií vyplývá, že 1 euro vložené do bezpečnosti práce a ochrany zdraví přináší zhruba 2 eura zpět, neplatí to vždy. Faktorů, které ovlivňují rentabilitu těchto investic, je mnoho. V analýze Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se objevují například následující faktory.

  • Realistické stanovení cílů

  • Vhodné načasování

  • Komplexnost opatření

  • Zapojení zaměstnanců a jejich průběžné školení

  • Správné nastavení systému kontroly a vyhodnocování

 

Vyčíslení? Složité…

Někdy jsou přínosy investic do bezpečnosti práce vyčíslitelné jen velmi těžko. I přesto mají bezpečnostní opatření velký vliv na produktivitu zaměstnanců, a tím pádem i na ekonomickou výkonnost podniků.

V praxi pak mají tyto přínosy podobu menšího počtu pracovních úrazů, nižší nemocnosti, nižších nákladů na odškodnění a léčbu, ale i ušetřeného času při hledání a školení náhradníků za zraněné a nemocné zaměstnance.

Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP) navíc reguluje rozsáhlá (a často velmi přísná) legislativa. Za její porušení pak hrozí citelné sankce. Jen pro ilustraci: V roce 2017 provedl Státní úřad inspekce práce téměř 25 000 kontrol. Více než polovina zjištěných nedostatků spadala do oblasti BOZP a pokuty, které úřad uložil, dosáhly částky 218 796 800 korun.

 

Zapojte zaměstnance a buďte důrazní. Pak se změny vyplácejí

Promyšlené, nikoli nahodilé investice se vyplácejí. A důkazem je i 13 případových business studií, které EU-OSHA realizovala v rámci už zmiňované analýzy.

Pro vyhodnocení návratnosti investovaných peněz byl použitý vzorový finanční model. Ve většině případů se firmám peníze vrátily v období 5 let. Co patřilo mezi nejvýznamnější zjištění?

  • Komplexní a systémová opatření jsou efektivnější než dílčí a nahodilá řešení

  • Změny technického vybavení jsou efektivní až v okamžiku, kdy se společně s nimi klade důraz na školení, odborný trénink a organizační změny

  • Smysl mají jen ty změny a opatření, do kterých jsou zapojení sami zaměstnanci

  • Klíčové pro rentabilitu je stanovit si rozumný časový limit návratnosti investic. To se týká zejména opatření, která řeší prevenci nemocí z povolání

Pokud se rozhodujete, jaká opatření na vašem pracovišti zavést, inspirujte se praxí firem, které jsou popsané v případových studiích EU-OSHA. Najdete mezi nimi jak stavební, strojírenské a zemědělské podniky, tak i pekárny nebo třeba zahradnictví.

 

Příklad z praxe: Německá firma HAW

Počet zaměstnanců: Cca 135

Činnost: Svoz odpadu

Problém: Vysoký počet úrazů při nakládce a vykládce odpadu

Finanční ztráta: 30 pracovních úrazů, které odpovídají zhruba cca 49 000 eur (zastavení práce, přivolání lékařské pomoci, sepisování protokolu, pracovní neschopnost zaměstnance, náklady na léčbu atd.)

Řešení: Zaměstnanci se podíleli na analýze problému a jeho řešení, prošli odborným školením. Zároveň dotčení pracovníci dostali speciálně upravenou obuv pro zlepšení stability

Investice: 4 500 euro

Výsledek: V následujícím roce klesla úrazovost o 20 % a investice se firmě vrátila do 2 let

 

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Robert Křepinský: Bezpečnost na pracovišti přímo ovlivňuje produktivitu zaměstnanců

Na to, kam jsme se posunuli v plánovaných legislativních změnách a zda existuje nějaká spojitost mezi investicemi do BOZP a chováním zaměstnanců, jsme ze zeptali Roberta Křepinského, experta na bezpečnost práce.

Pokračovat ve čtení
Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.

476 miliard eur. Na tolik vyjdou každý rok zaměstnavatele v Evropské unii nemoci z povolání a pracovní úrazy.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.