Hlavní příčina nehod ve výrobě a skladech: Podcenění rizika!

Hlavní příčina nehod ve výrobě a skladech: Podcenění rizika!


Podle statistických údajů patří z pohledu pracovní úrazovosti skladovací prostory mezi vysoce riziková pracoviště. Co je příčinou vysokého rizika a co dělat, aby vaše sklady byly bezpečnější? 

Vycházíte ze dveří a jen těsně vás mine projíždějící vozík, slyšíte ránu a hluk padajícího zboží, většina zdí a regálových konstrukcí je odřená, potlučená či jinak zdeformovaná. Dopravní vozíky a manipulační technika jsou kvůli častým kolizím ve špatném technickém stavu.

Výše popsanou situaci můžeme brát s určitou nadsázkou, faktem ale zůstává, že k velkému množství pracovních úrazů a škod na majetku dochází právě ve výrobních a skladovacích prostorech.

 

Co je hlavní příčinou pracovních úrazů?

Podle analýzy Výzkumného ústavu bezpečnosti práce je to v drtivé většině případů špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Co to v praxi znamená? Nepozornost, neznalost, nedbalost nebo podcenění situace. Častá je i jejich kombinace. Co tedy s tím? „Jediné fungující řešení je věnovat dostatečnou pozornost preventivním opatřením a včas se přizpůsobit případným změnám,“ říká odborník na bezpečnostní opatření Pavel Svoboda a dodává: „ Ačkoliv jste to slyšeli asi už mnohokrát a zdá se to téměř jako otřepaná fráze, nic lepšího neexistuje.“ Ovšem míra úspěšnosti záleží hlavně na uplatňování preventivních opatření v praxi. „Musíme se průběžně ptát, zda to, co máme na papíře, přenášíme také do praxe a jestli to děláme důsledně “, zdůrazňuje Pavel Svoboda.

 

Co dělat pro větší bezpečnost?  

Pokud se chcete vyhnout vyšším provozním a servisním nákladům, poškození zboží a techniky, snížení produktivity práce, nárůstu administrativy a zejména pracovním úrazům, zaveďte do praxe:

  • dobré pracovní postupy,

  • pravidelné školení personálu,

  • průběžnou kontrolu stavu pracoviště a bezpečnostních opatření,

  • pravidelné kontroly technického stavu obslužné a manipulační techniky,  

  • vhodné značení a umístění výstražných a informačních tabulí,

  • ochranné bariéry a nárazníky na regály, stěny a rohy,

  • zřetelné oddělení rizikových prostor.

 

Ve snaze usnadnit vám práci, rozhodli jsme se nejen rozšířit a inovovat náš sortiment bezpečnostních prostředků, ale také nabídnout komplexní řešení od posouzení současného stavu, návrhu řešení až po instalaci, proškolení a následnou údržbu.

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Rozhovor s BOZP expertem o bezpečnosti ve skladech

Jak předcházet zbytečným nehodám ve skladech a zabezpečit provoz z pohledu BOZP experta, ing. Jiřího Tilhoně.

Pokračovat ve čtení
Metoda 5S: Japonská cesta k úspěchu

Co tato metoda znamená a jak ji zavést? Jsou lidé, kteří mají všech 5P, a pak jsou výrobní provozy s 5S. S určitou nadsázkou můžeme říci, že mezi těmito zkratkami je jistá podobnost. Ve zkratce 5S je ukrytá sada postupů, které vedou k tomu, aby i vaše pracoviště mělo všech 5P. Odborníci by řekli: „Aby bylo LEAN, štíhlé a inovativní.“

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.