Dokumenty


Obrázek Název Popis Stažení
Certifikát ZDRAVÁ FIRMA Certifikát ZDRAVÁ FIRMA
Osvědčení o plnění podle zákona o odpadech Osvědčení o plnění podle zákona o odpadech
Osvědčení o registraci k DPH Osvědčení o registraci k DPH
Osvědčení o úspoře emisí Osvědčení o úspoře emisí za rok 2011
Potvrzení o přidělení identifikátoru EORI Potvrzení o přidělení identifikátoru EORI
Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku
Pozvánka na ŘVH 2016 společnosti HAPPY END CZ, a.s.  Pozvánka na ŘVH 2016 společnosti HAPPY END CZ, a.s.
Řádná účetní závěrka za rok 2014 Řádná účetní závěrka za rok 2014
Listina kolektivního výkonu  Listina kolektivního výkonu
Návrh stanov spol. HAPPY END CZ, a.s. Návrh stanov spol. HAPPY END CZ, a.s.
Ostatní dokumenty společnosti HAPPY END CZ, a.s.

- Výkaz zisku a ztráty 2013
- Rozvaha 2013
- Výroční zpráva za rok 2013
- Zpráva představenstva za rok 2013

Informace akcionářům o přednostním právu k úpisu akcií  Informace akcionářům o přednostním právu k úpisu akcií
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob Výpis z evidence rejstříků trestů právnických osob

 

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.