Dokumenty


Obrázek

Název

Popis

Stažení

Certifikát ZDRAVÁ FIRMA

Certifikát ZDRAVÁ FIRMA

Osvědčení o plnění podle zákona o odpadech

Osvědčení o plnění podle zákona o odpadech

Osvědčení o registraci k DPH

Osvědčení o registraci k DPH

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2011

Potvrzení o přidělení identifikátoru EORI

Potvrzení o přidělení identifikátoru EORI

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Pozvánka na ŘVH 2016 společnosti HAPPY END CZ, a.s. 

Pozvánka na ŘVH 2016 společnosti HAPPY END CZ, a.s.

Řádná účetní závěrka za rok 2014

Řádná účetní závěrka za rok 2014

Listina kolektivního výkonu 

Listina kolektivního výkonu

Návrh stanov spol. HAPPY END CZ, a.s.

Návrh stanov spol. HAPPY END CZ, a.s.

Ostatní dokumenty společnosti HAPPY END CZ, a.s.

- Výkaz zisku a ztráty 2013
- Rozvaha 2013
- Výroční zpráva za rok 2013
- Zpráva představenstva za rok 2013

Informace akcionářům o přednostním právu k úpisu akcií 

Informace akcionářům o přednostním právu k úpisu akcií

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob

Výpis z evidence rejstříků trestů právnických osob

 

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.