David Staš: Metoda 5S není jen módní záležitostí

David Staš: Metoda 5S není jen módní záležitostí


O přínosech, ale i o případných úskalích zavedení metody 5S jsme hovořili s Davidem Stašem, specialistou na Lean Production.

 

O metodě 5S se dnes v průmyslových podnicích mluví velmi často. Není to jen módní vlna?

Určitě ne. Metoda 5S je populární a světově uznávaná. V České republice ji začaly průmyslové podniky používat zhruba před deseti lety. Pravdou ale je, že ne vždy byly začátky zavádění této metody úspěšné. Nicméně přibývá podniků, kde tato metodologie napevno zakořenila a dál se úspěšně rozšiřuje.

 

Co užitečného nám může zavedení metody 5S přinést?

Pro začátek si zkuste představit pracoviště, kde je jen to, co potřebujeme k práci, vše se nachází na svém místě, pracoviště je čisté, přehledné a ergonomicky uspořádané. Na takovém pracovišti hned rozpoznáte odchylky, těžká fyzická práce se eliminuje, využívá se jen jednoduchá a jasná komunikace, všechny procesy jsou optimalizované a bezpečnost práce je 100%.

To není fikce, ale cíl, ke kterému se při pochopení metody 5S můžeme dopracovat. Tento stav přinese snížení zásob na pracovišti, zlepšení kvality a zvýšení efektivity všech procesů, zkrácení výrobních a montážních operací, zmenšení pracovního prostoru, zvýšení úrovně BOZP a konečně také zlepšení podnikové kultury.

 

Tato metoda obvykle nachází uplatnění v automobilovém průmyslu. Příkladem je ŠKODA AUTO nebo společnost Brose CZ. Funguje 5S i v jiných průmyslových oblastech?

Samozřejmě že se tato metoda velmi často a efektivně uplatňuje i v jiných oblastech. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že u nás metodu 5S využívají i podniky z oblasti lehkého i těžkého strojírenství, zbrojního, hutního a potravinářského průmyslu, kde se stala součástí zavedených standardů.

Kdo by se měl při zavádění metody 5S v podnicích zapojit?

Tato otázka je zásadní. Protože rozpoznat koho, kdy a jak zapojit je zpravidla klíč k úspěchu. Dobré je využít výhody týmové spolupráce. Je třeba vybrat členy týmu, kteří mají zkušenosti i vztah k pracovišti. Vhodné je vybírat lidi nejen s různou odborností, ale i napříč celou organizační strukturou (dělníci, mistři, vedoucí, případně lidé z dodavatelských firem). Tým sestavený ze zaměstnanců na stejné pozicí a z jednoho pracoviště není ideální. Takže doporučuji: Prolomte bariéry a dejte dohromady operátory, dělníky i manažery.

 

Co považujete za největší úskalí při implementaci 5S a při následné snaze o udržení změn? Jaké jsou nejčastější příčiny neúspěchu?

Je docela těžké stručně odpovědět, ale přiblížím alespoň nejzásadnější problémy, se kterými jsem se v praxi setkal. Ve fázi implementace je častým důvodem neúspěchu podcenění přípravy. Což je zpravidla chyba managementu. Mezi další obvyklé příčiny patří nedostatek odhodlání, chybějící přesvědčení napříč firmou a nedostatečné proškolení zaměstnanců.

Ve fázi udržování je kritická nedostatečná podpora středního a vrcholového managementu, nejednoznačné rozhodování operativního managementu a chybějící metodologie pro pravidelné a efektivní monitorování dosahované úrovně 5S (tzv. 5S skóre). Zkrátka: Kdo neměří, ten neřídí. Když vám šéf provozu oznámí, že metodu 5S zkusí na měsíc a pak se uvidí, je takový pokus předem odsouzen k nezdaru. Metoda 5S je startem k zavádění principů štíhlé výroby a firma, která se jednou rozhodne touto cestou jít, si musí uvědomit, že tato cesta nikdy nekončí.

 

Rozvíjí se tato metoda nějak dále – třeba na 6S nebo 7S?

Ano, některé firmy už řadu let používají tzv. metodu 6S, kde šestým doplněným „S“ je „Safety“. Zpravidla je tento krok prezentován jako „Stále v bezpečí“. V pořadí 6S je zařazen jako čtvrtý. Jeho podstatou je neodkladné řešení bezpečnosti, odstranění všech potenciálních zdrojů nebezpečí a neustálé vyhledávání bezpečnostních rizik. Klíčové je překonat lhostejnost zaměstnanců. Ta má často největší vliv na většinu problémů s bezpečností práce.

Management mnoha firem se s rozšířenou verzí metody 5S neztotožňuje. Pokládá ji za zbytečné dublování činností, které už mají rozpracované v rámci systémů bezpečnosti práce a které se musí udržovat dle platných právních norem. S tímto názorem souhlasím, bylo by to plýtvání.

 

Říkal jste, že úspěch metody 5S závisí na kvalitě a ochotě lidí. Nejlepší je takové pracovníky připravovat už od mládí. Jak to vypadá se studenty na Vysoké škole ŠKODA AUTO, kde působíte?

Naši studenti mají možnost si vybrat z řady volitelných předmětů a Metody štíhlé výroby I a II patří mezi ně. Už od založení jsou tyto předměty populární a zájem o ně dál roste. Není se čemu divit, protože výuka probíhá přímo v Lean centru ŠKODA AUTO. A to patří v rámci evropských školicích středisek, která se zabývají metodami štíhlé výroby, mezi nejlepší. Studenti tu získají nejen teoretické znalosti, ale mají i možnost si metody a nástroje prakticky vyzkoušet a ověřit si jejich fungování. To je samozřejmě pro studenty velký přínos a také jedna z konkurenčních výhod oproti jiným vysokým školám.

 


Ing. David Staš, Ph.D.

Akademický pracovník s mnohaletou praxí v průmyslovém odvětví

Aktuálně působí na katedře logistiky, kvality a automobilové techniky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. (ŠAVŠ). Jeho pedagogické, výzkumné a publikační aktivity jsou zaměřeny na metody štíhlé výroby, průmyslovou logistiku, řízení a optimalizaci průmyslových systémů. Aktivně v rámci projektových a poradenských činností spolupracuje s podniky automobilového, strojírenského a hutního průmyslu.

Další články z kategorie ČISTOTA

Metoda 5S: Japonská cesta k úspěchu

Co tato metoda znamená a jak ji zavést? Jsou lidé, kteří mají všech 5P, a pak jsou výrobní provozy s 5S. S určitou nadsázkou můžeme říci, že mezi těmito zkratkami je jistá podobnost. Ve zkratce 5S je ukrytá sada postupů, které vedou k tomu, aby i vaše pracoviště mělo všech 5P. Odborníci by řekli: „Aby bylo LEAN, štíhlé a inovativní.“

Pokračovat ve čtení
Bezpečnost práce na českých pracovištích

Výsledky kontrol inspekce práce dokládají, že bezpečnost na pracovištích se někdy podceňuje. Zde najdete pár tipů, jak zlepšit svoji připravenost.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.