Co na to odborník: SEPNO – Nový systém evidence přepravy nebezpečného odpadu

Co na to odborník: SEPNO – Nový systém evidence přepravy nebezpečného odpadu


Co nového přináší do praxe nový systém elektronické přepravy nebezpečných odpadů SEPNO? Odpovídá Ing. Petr Šulc...

 

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) zásadně mění způsob evidence přepravy, a to na ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (NO) předem. Toto ohlašování se od 2. 5. 2018 odehrává prostřednictvím webového prostředí na www.sepno.cz. Zákon o odpadech ve svém § 40 definuje způsoby a parametry ohlašování a definuje všechny provozní stavy v průběhu ohlašování, včetně postupu, kdy by systém SEPNO nebyl objektivně dostupný.

Přepravu nebezpečných odpadů je tedy od 2. 5. 2018 nutné ohlásit minimálně tři pracovní dny před jejím plánovaným uskutečněním. Ohlašovatel přepravy musí v SEPNO uvést veškeré údaje o sobě, místě nakládky, dopravci i příjemci nebezpečného odpadu a také druhy a množství odpadů v rozsahu ohlašovacího listu (příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění).

Přeprava nejenže musí být dopředu ohlášena, ale zákon o odpadech stanoví i povinnost přepravu NO, která se nakonec neuskutečnila, zrušit v SEPNO do tří pracovních dnů od data ohlášené přepravy a upravit případné rozdíly mezi ohlášenými údaji a údaji z přejímky odpadů příjemcem NO (např. správná hmotnost NO zjištěná vážením atd.). Příjemce odpadů musí v SEPNO ukončit přepravu do tří pracovních dnů od data, kdy odpady přijal do zařízení.

Aby subjekt mohl přepravu ohlašovat (původce odpadu, oprávněná osoba), musí mít přístup do SEPNO. Registrace se provádí na portále ISPOP (www.ispop.cz). Správce subjektu v ISPOP pak může jednotlivým zaměstnancům přidělovat role (ohlašovatel, evident atd.).

Zákon umožňuje, aby přepravu  místo odesílatele ohlásil příjemce odpadů. To je výhodné pro malé firmy a OSVČ, které by tak nemusely být ani registrované v SEPNO.

Státní správě SEPNO umožňuje nahlížet do ohlášených přeprav v celém jejich průběhu. To znamená, že státní správa bude mít předem k dispozici všechny údaje o přepravě a může tak vybrané přepravy kontrolovat.

Příslušným kontrolním úřadům se v důsledku elektronizace ohlašování sníží administrativní zátěž. SEPNO bude propojeno i s hlášeními o nakládání s odpady (roční hlášení) a umožní tak vzájemnou kontrolu.

 


Ing. Petr Šulc

Máte otázky, které se týkají BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je e-mailem na adresu poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.

 

Další články z kategorie PORADNA

Nebezpečné látky: Jsou i tam, kde je nečekáme

Jsou na vašem pracovišti nebezpečné látky? Pokud právě kroutíte hlavou, že nikoli, zkuste se zamyslet ještě jednou. Nebezpečnou látkou, ať už chemické nebo biologické povahy, jsou totiž třeba i běžné čisticí prostředky, inkousty nebo obyčejný prach. A právě na tato na první pohled neviditelná nebezpečí upozorňuje nová kampaň Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která odstartuje 24. dubna.

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Co se děje s novým zákonem o odpadech?

Už nějakou dobu se připravuje nový odpadový zákon. V jakém stavu se nachází nyní a co je největší překážkou v jeho prosazení? Odpovídá Ing. Petr Šulc...

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.