Co na to odborník: Požadavky na značení palet

Co na to odborník: Požadavky na značení palet


Kde najít požadavky na značení palet? Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer vám odpoví Ing. Antonín Dušátko...

Dotaz:

V loňském roce v květnu jsem byl na školení ohledně skladů a skladování, kde jsem mimo jiné získal následující údaje, kterými musí být označeny palety. Nevratné: označení výrobce, nosnost v kg, stohovatelnost – počet vrstev ve stohu (2, 3, 4) a písmenem "N" – údaj, že se jedná o nevratnou paletu. Vratné: označení výrobce, typ palety, nosnost v kg, vlastní hmotnost, počet vrstev ve stohu. Nyní řeším značení palet s naším dodavatelem, který nám palety vyrábí na zakázku. Potřeboval bych vědět, kde tyto požadavky na značení najdu, v které normě, abych se měl o co opřít. Nevím jistě, jestli jsem si způsob značení poznamenal úplně správně, protože značení nevratných palet jsem našel v ČSN 26 9112 Z3, ale pro vratné palety je tam uveden pouze výrobce, nosnost a typ palety, nikoliv stohovatelnost a vlastní hmotnost. Mohli byste prosím poradit?

Odpověď:

Předně je nutné si uvědomit, že tato problematika se patrně týká pouze palet prostých – palet bez horní konstrukce, což vyplývá z formulace otázky. Původní název v dotaze citované ČSN 26 9112 Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení, byl změnou 3 k této ČSN upraven na Prosté palety. Technické požadavky a zkoušení. Do okruhu prostých palet patří zejména:

 • nevratné palety, určené pro jeden manipulační cyklus,

 • vratné palety, určené pro opakované použití.

Značení nevratných palet je v dotaze uvedeno správně; vratné prosté palety ale musí být podle výše uvedené normy označeny, (oproti specifikaci tazatele) pouze těmito údaji:

 1. označení výrobce,

 2. nosnost palety v kg,

 3. typ palety.

Další údaje, které uvádí tazatel („stohovatelnost“ a „vlastní hmotnost“) se týkají značení palet s horní konstrukcí – palet ohradových, sloupkových apod. Takovéto palety musí být podle příslušné evropské normy (českou verzi viz ČSN EN 13626 (26 9126) – Obaly – Ohradové palety – Všeobecné požadavky a metody zkoušení, ze září 2003) značeny takto:

 • odkazem na výše uvedenou normu,

 • identifikací výrobce,

 • jmenovitou nosností,

 • jmenovitou stohovací nosností,

 • hmotností obalu,

 • datem výroby (měsíc a rok).

Pro jednoznačné vnímání uvedených pojmů je třeba ještě uvést, že:

jmenovitá nosnost je chápána jako maximální dovolená zátěž, která může být umístěna v paletě s horní konstrukcí. Je vyjádřena v kilogramech, přičemž se předpokládá rovnoměrné rozložení celého zatížení uvedené palety, jmenovitá stohovací nosnost je chápána jako maximální dovolená zátěž, která může být umístěna na paletu s horní konstrukcí spočívající na zemi – kupř. na skladovací ploše. Je vyjádřena v kilogramech a, pokud je to vhodné, též v počtu palet s horní konstrukcí, které mohou být nastohovány na uvedené paletě spočívající na zemi.

V tomto případě se použijí následující zkratky:

1/1 – stoh dvou palet s horní konstrukcí,

2/1 – stoh tří palet s horní konstrukcí,

vždy se předpokládá rovnoměrně rozložené zatížení ve všech paletách s horní konstrukcí.

 

Poznámka:

Pro úplnost je vhodné ještě dodat, že mezi prosté palety patří též „Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm × 1 200 mm“, podle ČSN 26 9110, z března 1997; mezi palety s horní konstrukcí m. j. i „Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta „Y“ s rozměry 800 mm × 1 200 mm, podle ČSN 26 9128, z února 1993.

 

Ing. Antonín Dušátko


Máte otázky, které se týkají BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je e-mailem na adresu poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.

 

 

Další články z kategorie PORADNA

Co na to odborník: SEPNO – Nový systém evidence přepravy nebezpečného odpadu

Co nového přináší do praxe nový systém elektronické přepravy nebezpečných odpadů SEPNO? Odpovídá Ing. Petr Šulc...

 

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Co se děje s novým zákonem o odpadech?

Už nějakou dobu se připravuje nový odpadový zákon. V jakém stavu se nachází nyní a co je největší překážkou v jeho prosazení? Odpovídá Ing. Petr Šulc...

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.