Co na to odborník: Co se děje s novým zákonem o odpadech?

Co na to odborník: Co se děje s novým zákonem o odpadech?


Už nějakou dobu se připravuje nový odpadový zákon. V jakém stavu se nachází nyní a co je největší překážkou v jeho prosazení? Odpovídá Ing. Petr Šulc...

 

Otázka:

Už nějakou dobu se připravuje nový odpadový zákon. V jakém stavu se nachází nyní a co je největší překážkou v jeho prosazení?

 

Odpověď:

Návrhy nových odpadových zákonů (tedy zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností) měly být schváleny ještě v minulém volebním období. MŽP zcela nevypořádalo veškeré zásadní připomínky k oběma zákonům. Na přelomu roku 2016/17 byly tyto návrhy zákonů předloženy do Legislativní rady vlády, která je opakovaně neodsouhlasila. Počátkem roku 2017 pak MŽP sdělilo, že projednávání těchto zákonů zastavuje, aby do těchto návrhů zákonů mohly být zapracovány projednávané změny souvisejících směrnic EU, které jsou připravovány Evropskou komisí pod označením „Balíček k oběhovému hospodářství“.

Tato sada změn evropských směrnic má za cíl vyšší využívání odpadů jako zdrojů a minimalizaci skládkování odpadů. Po schválení navrhovaných změn společné evropské právní úpravy na poli nakládání s odpady, výrobky s ukončenou životností a obaly atd. bude možné jejich zapracování do návrhů zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Poté bude nutné opakovat interní i mezirezortní připomínkové řízení, které předchází schválení návrhů zákonů vládou a následné projednání vládních návrhů zákonů v obou komorách Parlamentu ČR. Z uvedených skutečností vyplývá, že novou právní úpravu nakládání s odpady nelze očekávat v tomto roce.

 

Ing. Petr Šulc

 


Máte otázky, které se týkají BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je e-mailem na adresu poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.

Další články z kategorie PORADNA

Co na to odborník: Novela NV č. 361/2017 Sb.

V průběhu roku 2018 by mělo dojít k novelizaci NV č. 361/2017 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Proč k této novelizaci dochází a co nového přinese?

Odpovídá Mgr. Pavel Fošum...

 

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Proč bylo přijato nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a co přináší?

Odpovídá Ing. Miloslav Kočí a JUDr. Anna Janáková...

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.