Bezpečnostní značky a značení: Související legislativa

Bezpečnostní značky a značení: Související legislativa


Souhrn základních právních předpisů a norem, které upravují oblast bezpečnostních značek a značení.

Základní povinnost zajistit bezpečnostní značky a značení:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – § 6

 

Ve vztahu k požární ochraně:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – § 5

 • Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci – § 3 a § 11

 • Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb – § 10

 

Ve vztahu ke stavebnictví:

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

 

Vzhled, umístění a provedení značení:

 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (nahradilo NV č. 11/2002 Sb.)

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 

Technické normy ČSN:

 • ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

 • ČSN ISO 3864-3 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

 • ČSN ISO 3864-4 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

 • ČSN ISO 16069 Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS)

 • ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

 • ČSN ISO 17724 Grafické značky – Slovník

 • ČSN ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

 • ČSN 01 8013 Požární tabulky

Další články z kategorie LEGISLATIVA

Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

Pokud bezpečnostní tabulky pověsíte tak, že po pár týdnech spadnou, zaděláváte si na problém. Jako zaměstnavatel máte totiž povinnost bezpečnostní značení a značky zavést, postarat se o jejich stav a zároveň s nimi seznámit své zaměstnance. A to na všech pracovištích, kde se vykonávají práce, při nichž může dojít k poškození zdraví.

 

Pokračovat ve čtení
Novinky v požadavcích na bezpečnostní značky, značení a signály

Ke konci minulého roku došlo ke změnám v legislativních požadavcích na vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek, značení a signálů. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterého jsme se drželi zhruba 15 let, bylo zrušeno a k 28. 11. 2017 nabylo účinnosti nové nařízení  č. 375/2017 Sb.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.