Bezpečnostní značky a značení: Související legislativa

Bezpečnostní značky a značení: Související legislativa


Souhrn základních právních předpisů a norem, které upravují oblast bezpečnostních značek a značení.

Základní povinnost zajistit bezpečnostní značky a značení:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – § 6

 

Ve vztahu k požární ochraně:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – § 5

 • Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci – § 3 a § 11

 • Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb – § 10

 

Ve vztahu ke stavebnictví:

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

 

Vzhled, umístění a provedení značení:

 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (nahradilo NV č. 11/2002 Sb.)

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 

Technické normy ČSN:

 • ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

 • ČSN ISO 3864-3 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

 • ČSN ISO 3864-4 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

 • ČSN ISO 16069 Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS)

 • ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

 • ČSN ISO 17724 Grafické značky – Slovník

 • ČSN ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

 • ČSN 01 8013 Požární tabulky

Další články z kategorie LEGISLATIVA

Co na to odborník: Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

Pokud bezpečnostní tabulky pověsíte tak, že po pár týdnech spadnou, zaděláváte si na problém. Jako zaměstnavatel máte totiž povinnost bezpečnostní značení a značky zavést, postarat se o jejich stav a zároveň s nimi seznámit své zaměstnance. A to na všech pracovištích, kde se vykonávají práce, při nichž může dojít k poškození zdraví.

 

Pokračovat ve čtení
Novinky v požadavcích na bezpečnostní značky, značení a signály

Ke konci minulého roku došlo ke změnám v legislativních požadavcích na vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek, značení a signálů. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterého jsme se drželi zhruba 15 let, bylo zrušeno a k 28. 11. 2017 nabylo účinnosti nové nařízení  č. 375/2017 Sb.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.