Alkohol na pracovišti: Jako zaměstnavatel ho musíte prokázat

Alkohol na pracovišti: Jako zaměstnavatel ho musíte prokázat


Každý pátý muž a každá dvacátá žena mají v Česku problémy s alkoholem. Alespoň to vyplývá z průzkumu agentury Nielsen Admosphere z října 2017. Několika stům tisícům Čechů alkohol komplikuje nejen osobní život, ale velmi často i život profesní. A aby toho nebylo málo, alkoholem opojení zaměstnanci, mohou život zkomplikovat i vám, svému zaměstnavateli.

 

Zdaleka nejrizikovější skupinou, co se množství a četnosti konzumace týká, jsou mladí a svobodní muži z velkých měst ve věku 18 až 24 let. Zbytek národa je na tom sice lépe, nicméně platí, že v Česku vypijeme každý rok zhruba trojnásobek světového průměru. A mnohdy i v zaměstnání.

 

Úměra, která nepotěší: Výkonnost klesá, náklady rostou

Což s sebou nese výrazně vyšší riziko pracovních úrazů, ale i materiálních škod, špatné pracovní návyky, nižší produktivitu práce i zhoršenou pracovní morálku. Suma sumárum: Zatímco výkonnost zaměstnance klesá, náklady na něj rostou.

(Ne)přítomnost alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti obsáhle řeší § 106 zákoníku práce. Ten zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a (zne)užívat návykové látky na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště. Sklenka vína by pro zaměstnance měla být tabu na služební cestě, ale i na pracovním setkání s klientem. Byť je praxe samozřejmě často úplně jiná.

 

Pozor i na zbytkový alkohol

Zákoník práce taktéž nedovoluje vstupovat na pracoviště nebo k výkonu práce pod vlivem alkoholu a návykových látek. Mimochodem, sem spadá i zbytkový alkohol. Jako zaměstnavatel pak musíte mít na zřeteli, že odpovědnost za opilého zaměstnance padá podle § 30 zákona č. 251/2005 Sb. na vás: Pokud k vám na pracoviště dorazí inspekce a odhalí zaměstnance pod vlivem alkoholu, jste to vy, kdo může dostat pokutu až 300 000 korun.

 

Jak poznáte, že má váš zaměstnanec problém s alkoholem?

  • Je nespolehlivý, nedůsledný a často váhavý.

  • Chodí do zaměstnání pozdě, absence často nedokáže vysvětlit.

  • Je unavený, malátný nebo ospalý.

  • Špatně se koncentruje, nedokáže se na úkoly soustředit, často chybuje.

  • Padají u něj sociální zábrany.

 

Na druhou stranu máte jako zaměstnavatel možnost své zaměstnance na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek testovat. A dělat byste to měli. Odborníci se totiž shodují, že namátkové kontroly jsou tou nejlepší formou prevence přítomnosti alkoholu na pracovišti. Pokud zaměstnanec zkoušku na alkohol odmítne – a nemá pro to vážné důvody –, hrozí mu automaticky stejné sankce jako v případě, že by byl skutečně opilý.

I tady ale pozor na záludnosti a úskalí zákonných norem. Jste to vy, kdo musí v případě jakéhokoli pracovněprávního sporu prokázat, že byl zaměstnanec takzvaně „pod parou“. Aby případná zkouška na alkoholtesteru obstála u soudního sporu, musí být alkoholtester v první řadě certifikovaný Českým metronomickým institutem. Ani prosté „dýchnutí“ ale nemusí stačit. V případě pracovního úrazu, kdy zaměstnanec skončí v nemocnici a vy máte podezření na opilost, případně konzumaci návykové látky, musíte si z titulu zaměstnavatele vyžádat okamžitý odběr krve.

 

Alkohol je důvod k (okamžité) výpovědi

Jako zaměstnavatel můžete díky zákoníku práce, konkrétně díky § 55, s opilým zaměstnancem okamžitě rozvázat pracovní poměr. A to pro opravdu hrubé porušení pracovních povinností. K takovému kroku se obvykle přistupuje v okamžiku, kdy je míra porušení právních předpisů vysoká. Typicky došlo k ohrožení života zaměstnance, třetích osob(y) nebo došlo zároveň k porušení i dalších legislativních norem. Typicky - provinilec byl řidič z povolání.

Častěji se ale alkoholové „excesy“ řeší „klasickou“ výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Oporu k tomuto kroku najdete v § 52. Podle něj také můžete zaměstnance, i bez jeho souhlasu, přeřadit na jinou práci.

Vaše zodpovědnost za zaměstnance klesá i v okamžiku, když si pod vlivem alkoholu způsobí pracovní úraz. Pokud je opilost jednou z hlavních příčin a vy jste úrazu nemohli zabránit, pak jste zčásti, nebo zcela zproštěni zodpovědnosti. Zaměstnanci se zároveň v případě pracovní neschopnosti krátí nemocenské dávky na polovinu, a to dle § 31 zákona o nemocenském pojištění.

 

Výjimky potvrzující pravidlo

Zákoník práce nicméně v oblasti konzumace alkoholu myslí i na výjimky. Patří mezi ně například zaměstnanci pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (typicky třeba skláři), ale i zaměstnanci, kteří mají konzumaci alkoholu jako součást plnění pracovních úkolů. Do téhle skupiny „šťastných vyvolených“ patří třeba vinaři, someliéři nebo sládci.

 

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Hlavní příčina nehod ve výrobě a skladech: Podcenění rizika!

Podle statistických údajů patří z pohledu pracovní úrazovosti skladovací prostory mezi vysoce riziková pracoviště. Co je příčinou vysokého rizika a co dělat, aby vaše sklady byly bezpečnější? 

Pokračovat ve čtení
Bezpečnost práce na českých pracovištích

Výsledky kontrol inspekce práce dokládají, že bezpečnost na pracovištích se někdy podceňuje. Zde najdete pár tipů, jak zlepšit svoji připravenost.

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.