Alkohol na pracovišti: Jako zaměstnavatel ho musíte prokázat

Alkohol na pracovišti: Jako zaměstnavatel ho musíte prokázat


Každý pátý muž a každá dvacátá žena mají v Česku problémy s alkoholem. Alespoň to vyplývá z průzkumu agentury Nielsen Admosphere z října 2017. Několika stům tisícům Čechů alkohol komplikuje nejen osobní život, ale velmi často i život profesní. A aby toho nebylo málo, alkoholem opojení zaměstnanci, mohou život zkomplikovat i svému zaměstnavateli.

 

Zdaleka nejrizikovější skupinou, co se množství a četnosti konzumace týká, jsou mladí a svobodní muži z velkých měst ve věku 18 až 24 let. Zbytek národa je na tom sice lépe, nicméně platí, že v Česku vypijeme každý rok zhruba trojnásobek světového průměru. A mnohdy i v zaměstnání.

 

Úměra, která nepotěší: Výkonnost klesá, náklady rostou

Což s sebou nese výrazně vyšší riziko pracovních úrazů, ale i materiálních škod, špatné pracovní návyky, nižší produktivitu práce i zhoršenou pracovní morálku. Suma sumárum: Zatímco výkonnost zaměstnance klesá, náklady na něj rostou.

(Ne)přítomnost alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti obsáhle řeší § 106 zákoníku práce. Ten zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a (zne)užívat návykové látky na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště. Sklenka vína by pro zaměstnance měla být tabu na služební cestě, ale i na pracovním setkání s klientem. Byť je praxe samozřejmě často úplně jiná.

 

Pozor i na zbytkový alkohol

Zákoník práce taktéž nedovoluje vstupovat na pracoviště nebo k výkonu práce pod vlivem alkoholu a návykových látek. Mimochodem, sem spadá i zbytkový alkohol. Jako zaměstnavatel pak musíte mít na zřeteli, že odpovědnost za opilého zaměstnance padá podle § 30 zákona č. 251/2005 Sb. na vás: Pokud k vám na pracoviště dorazí inspekce a odhalí zaměstnance pod vlivem alkoholu, jste to vy, kdo může dostat pokutu až 300 000 korun.

 

Jak poznáte, že má váš zaměstnanec problém s alkoholem?

  • Je nespolehlivý, nedůsledný a často váhavý.

  • Chodí do zaměstnání pozdě, absence často nedokáže vysvětlit.

  • Je unavený, malátný nebo ospalý.

  • Špatně se koncentruje, nedokáže se na úkoly soustředit, často chybuje.

  • Padají u něj sociální zábrany.

 

Na druhou stranu máte jako zaměstnavatel možnost své zaměstnance na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek testovat. A dělat byste to měli. Odborníci se totiž shodují, že namátkové kontroly jsou tou nejlepší formou prevence přítomnosti alkoholu na pracovišti. Pokud zaměstnanec zkoušku na alkohol odmítne – a nemá pro to vážné důvody –, hrozí mu automaticky stejné sankce jako v případě, že by byl skutečně opilý.

I tady ale pozor na záludnosti a úskalí zákonných norem. Jste to vy, kdo musí v případě jakéhokoli pracovněprávního sporu prokázat, že byl zaměstnanec takzvaně „pod parou“. Aby případná zkouška na alkoholtesteru obstála u soudního sporu, musí být alkoholtester v první řadě certifikovaný Českým metrologickým institutem. Ani prosté „dýchnutí“ ale nemusí stačit. V případě pracovního úrazu, kdy zaměstnanec skončí v nemocnici a vy máte podezření na opilost, případně konzumaci návykové látky, musíte si z titulu zaměstnavatele vyžádat okamžitý odběr krve.

 

Alkohol je důvod k (okamžité) výpovědi

Jako zaměstnavatel můžete díky zákoníku práce, konkrétně díky § 55, s opilým zaměstnancem okamžitě rozvázat pracovní poměr. A to pro opravdu hrubé porušení pracovních povinností. K takovému kroku se obvykle přistupuje v okamžiku, kdy je míra porušení právních předpisů vysoká. Typicky došlo k ohrožení života zaměstnance, třetích osob(y) nebo došlo zároveň k porušení i dalších legislativních norem. Typicky - provinilec byl řidič z povolání.

Častěji se ale alkoholové „excesy“ řeší „klasickou“ výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Oporu k tomuto kroku najdete v § 52. Podle něj také můžete zaměstnance, i bez jeho souhlasu, přeřadit na jinou práci.

Vaše zodpovědnost za zaměstnance klesá i v okamžiku, když si pod vlivem alkoholu způsobí pracovní úraz. Pokud je opilost jednou z hlavních příčin a vy jste úrazu nemohli zabránit, pak jste zčásti, nebo zcela zproštěni zodpovědnosti. Zaměstnanci se zároveň v případě pracovní neschopnosti krátí nemocenské dávky na polovinu, a to dle § 31 zákona o nemocenském pojištění.

 

Výjimky potvrzující pravidlo

Zákoník práce nicméně v oblasti konzumace alkoholu myslí i na výjimky. Patří mezi ně například zaměstnanci pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (typicky třeba skláři), ale i zaměstnanci, kteří mají konzumaci alkoholu jako součást plnění pracovních úkolů. Do téhle skupiny „šťastných vyvolených“ patří třeba vinaři, someliéři nebo sládci.

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Hlavní příčina nehod ve výrobě a skladech: Podcenění rizika!

Podle statistických údajů patří z pohledu pracovní úrazovosti skladovací prostory mezi vysoce riziková pracoviště. Co je příčinou vysokého rizika a co dělat, aby vaše sklady byly bezpečnější? 

Pokračovat ve čtení
Alkohol a drogy na pracovišti – je to problém?

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti až 13 % české populace pije denně alkohol, rizikově konzumuje alkohol přes půl milionu Čechů. Navíc ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vynikáme také v užívání drog, zejména marihuany. To vše může mít negativní vliv i na pracovní vztahy a morálku.

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.