Alkohol a drogy na pracovišti – je to problém?

Alkohol a drogy na pracovišti – je to problém?


Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti až 13 % české populace pije denně alkohol, rizikově konzumuje alkohol přes půl milionu Čechů. Navíc ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vynikáme také v užívání drog, zejména marihuany. To vše může mít negativní vliv i na pracovní vztahy a morálku.

 

Co vyplývá z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2015?

 • více než 1 100 000 Čechů pije alkohol v nadměrném množství

 • 640 000 Čechů pije alkohol v rizikové míře

 • 46 900 Čechů jsou problémoví uživatelé dalších drog

 

Finanční náklady na prevenci a léčbu závislostí na návykových látkách:

 • výdaje ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku dosáhly v roce 2015 celkem 1442,4 mil. Kč

 

Úmrtí v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek:

 • 133 lidí zemřelo na přímé předávkování alkoholem

 • k 682 úmrtím alkohol přispěl nepřímo (nehody, sebevraždy apod.)

 • na předávkování drogami zemřelo 104 osob

 

Podíl úrazů pod vlivem alkoholu:

 • v roce 2015 došlo k 210 030 úrazům, z toho 7384 bylo pod vlivem alkoholu

 

Při pohledu na tyto nelichotivé údaje je otázkou, nakolik se drogy a alkohol vyskytují i na pracovištích. Je jasné, že výše uvedené rizikové skupiny lidí někde pracují a jejich profesní výkon může být do značné míry negativně ovlivněn užíváním návykových látek. Narůstá tak riziko pracovních úrazů, materiálních škod, ale také špatných pracovních návyků a zhoršené pracovní morálky. Výkonnost pracovníků klesá a náklady zaměstnavatelů se zvyšují.

Co může signalizovat užívání alkoholu a drog?

 • Nespolehlivost, nedůslednost, váhavost či lhostejnost

 • Pozdní příchody a postupně narůstající pracovní absence

 • Zvýšená únava a ospalost

 • Častá nevolnost a bolesti hlavy

 • Snížená koncentrace a soustředění

 • Špatná paměť a snížená akceschopnost

 • Odstranění sociálních zábran

 

Co mohou zaměstnavatelé udělat pro ochranu svoji i svých zaměstnanců

Jako u všech sociálně patologických jevů je důležitá prevence a včasné odhalení. Povinnost zamezit výskytu alkoholu a drog na pracovišti se proto netýká jen zaměstnanců, ale také tak i zaměstnavatelů.

Zákoník práce v § 106 zakazuje požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových látek na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště (například během služební cesty nebo návštěvy u klienta). Zároveň není dovoleno vstupovat na pracoviště nebo k výkonu práce ani pod jejich vlivem - to se týká například i zbytkového alkoholu. Pokud by zaměstnavatel nebyl schopen zákonné požadavky zajistit, hrozí mu podle § 30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci, pokuta až do výše 300 000,- Kč.

Nicméně, aby zaměstnavatelé byli schopni včas zasáhnout a popřípadě i předejít problémům s návykovými látkami, zákoník práce jim umožňuje, testovat zaměstnance na přítomnost alkoholu a drog. Pokud se při kontrole potvrdí přítomnost návykových látek v těle, hrozí zaměstnanci sankce nebo to může vést i k ukončení pracovního poměru. To samé platí také v případě, že by zaměstnanec bez závažných důvodů testování odmítl.

Je potřeba zdůraznit, že testovaní na přítomnost alkoholu a drog je důležité nejen k zjištění momentálního stavu a k případnému postihu, ale zejména jako preventivní opatření.

K tomu, aby kontrola proběhla korektně, bezproblémově a poskytla jasné výsledky, je důležité používat kvalitní testovací přístroje. V naší nabídce najdete širokou nabídku alkoholových a drogových testerů pro osobní a firemní použití.

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Když je v práci „abnormální hic“: Co dělat?

Extrémně horké dny tak sice dělají radost provozovatelům koupališť, ale vrásky na čele přidělávají mnohým zaměstnavatelům. Proč? Protože vysoké teploty a s nimi související horko na pracovišti s sebou přináší i povinnosti.

Pokračovat ve čtení
Psychosociální rizika: Problém, o kterém se málo mluví

České podniky nepovažují psychosociální rizika za významný problém. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Evropské agentury pro bezpečnost práce (EU–OSHA) na téma nových a vznikajících rizik ESENER–2. Proč se ale nevyplatí toto riziko podceňovat?

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.