Alkohol a drogy na pracovišti – je to problém?

Alkohol a drogy na pracovišti – je to problém?


Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti až 13 % české populace pije denně alkohol, rizikově konzumuje alkohol přes půl milionu Čechů. Navíc ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vynikáme také v užívání drog, zejména marihuany. To vše může mít negativní vliv i na pracovní vztahy a morálku.

 

Co vyplývá z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2015?

 • více než 1 100 000 Čechů pije alkohol v nadměrném množství

 • 640 000 Čechů pije alkohol v rizikové míře

 • 46 900 Čechů jsou problémoví uživatelé dalších drog

 

Finanční náklady na prevenci a léčbu závislostí na návykových látkách:

 • výdaje ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku dosáhly v roce 2015 celkem 1442,4 mil. Kč

 

Úmrtí v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek:

 • 133 lidí zemřelo na přímé předávkování alkoholem

 • k 682 úmrtím alkohol přispěl nepřímo (nehody, sebevraždy apod.)

 • na předávkování drogami zemřelo 104 osob

 

Podíl úrazů pod vlivem alkoholu:

 • v roce 2015 došlo k 210 030 úrazům, z toho 7384 bylo pod vlivem alkoholu

 

Při pohledu na tyto nelichotivé údaje je otázkou, nakolik se drogy a alkohol vyskytují i na pracovištích. Je jasné, že výše uvedené rizikové skupiny lidí někde pracují a jejich profesní výkon může být do značné míry negativně ovlivněn užíváním návykových látek. Narůstá tak riziko pracovních úrazů, materiálních škod, ale také špatných pracovních návyků a zhoršené pracovní morálky. Výkonnost pracovníků klesá a náklady zaměstnavatelů se zvyšují.

Co může signalizovat užívání alkoholu a drog?

 • Nespolehlivost, nedůslednost, váhavost či lhostejnost

 • Pozdní příchody a postupně narůstající pracovní absence

 • Zvýšená únava a ospalost

 • Častá nevolnost a bolesti hlavy

 • Snížená koncentrace a soustředění

 • Špatná paměť a snížená akceschopnost

 • Odstranění sociálních zábran

 

Co mohou zaměstnavatelé udělat pro ochranu svoji i svých zaměstnanců

Jako u všech sociálně patologických jevů je důležitá prevence a včasné odhalení. Povinnost zamezit výskytu alkoholu a drog na pracovišti se proto netýká jen zaměstnanců, ale také tak i zaměstnavatelů.

Zákoník práce v § 106 zakazuje požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových látek na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště (například během služební cesty nebo návštěvy u klienta). Zároveň není dovoleno vstupovat na pracoviště nebo k výkonu práce ani pod jejich vlivem - to se týká například i zbytkového alkoholu. Pokud by zaměstnavatel nebyl schopen zákonné požadavky zajistit, hrozí mu podle § 30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci, pokuta až do výše 300 000,- Kč.

Nicméně, aby zaměstnavatelé byli schopni včas zasáhnout a popřípadě i předejít problémům s návykovými látkami, zákoník práce jim umožňuje, testovat zaměstnance na přítomnost alkoholu a drog. Pokud se při kontrole potvrdí přítomnost návykových látek v těle, hrozí zaměstnanci sankce nebo to může vést i k ukončení pracovního poměru. To samé platí také v případě, že by zaměstnanec bez závažných důvodů testování odmítl.

Je potřeba zdůraznit, že testovaní na přítomnost alkoholu a drog je důležité nejen k zjištění momentálního stavu a k případnému postihu, ale zejména jako preventivní opatření.

K tomu, aby kontrola proběhla korektně, bezproblémově a poskytla jasné výsledky, je důležité používat kvalitní testovací přístroje. V naší nabídce najdete širokou nabídku alkoholových a drogových testerů pro osobní a firemní použití.

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Víte, k čemu je defibrilátor?

Jen v EU kvůli selhání srdce zemře asi půl milionu lidí ročně. A z toho 40 % tvoří lidé ve věku 25 a 40 let! Co se vlastně děje během zástavy srdce? Jak v takové situace pomáhá defibrilátor a jak jej správně použít?

Pokračovat ve čtení
I ještěrky hrají basketbal. Nevěříte? Přesvědčte se!

Kdo měl možnost zavítat 8. září na pražskou Letenskou pláň, mohl být svědkem neobvyklé podívané.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.