Absorpce nebo adsorpce: Je v tom rozdíl?

Absorpce nebo adsorpce: Je v tom rozdíl?


Někomu se může zdát, že jde o totéž, prostě o sorpci. Ale drobné rozdíly může najít i člověk, který není úplným odborníkem nebo specialistou v tomto oboru.

  • ABSORPCE je proces, při kterém tekutina (tj. plyn nebo kapalina) plní volný objem sorbentu, v našem případě pevné látky. Tekutiny, které jsou absorpčním procesem sorbovány do volného objemu sorbentu, lze jednodušeji získat zpět resorpcí.
  • ADSORPCE je proces, při kterém je tekutina (plyn nebo kapalina) pevněji vázána na povrch sorbentu. Tekutiny, které jsou sorbovány adsorpčním procesem, jsou pevněji vázány na povrch sorbentu a jejich zpětné získávání je tak ztížené.

Sorpční prostředky pro ochranu životního prostředí využívají ideálně oba dva procesy. Například textilní sorbenty vyrobené z polypropylenových mikrovláken využívají přirozenou afinitu (přitažlivost) mezi tuky, oleji a ropnými látkami na jedné straně a polymery na straně druhé. Tuky, oleje a ropné látky se tak lehce přichytí na povrch polymerů, v našem případě na polypropylen.

Čím jemnější jsou vlákna, ze kterých jsou textilní sorbenty vyrobeny, tím větší povrch poskytují pro adsorpci olejů, tuků a ropných látek. Z toho pak vyplývá, že největší povrch pro adsorpci poskytují mikrovlákna.

Mezi vlákny či mikrovlákny textilního sorbentu vzniká prostor, do kterého mohou být oleje, tuky a ropné látky dále sorbovány procesem absorpce. Čím větší je tento volný objem mezi vlákny, tím vyšší je absorpční kapacita sorbentu.

Spojením mikrovláken a velkého vnitřního objemu textilního sorbentu vznikají ideální podmínky pro sorpci kapalin, tedy pro absorpci i adsorpci. A praxe také potvrzuje, že textilní sorbenty vyrobené z polypropylenových mikrovlákenných netkaných textilií dosahují výborných výsledků jak v rychlosti sorpce, tak v sorpční kapacitě – ať adsorpční, či absorpční… Navíc díky nízké objemové hmotnosti polypropylenových mikrovlákenných textilií je lze s velkou výhodou použít pro rychlé odstranění velkého množství ropných látek, olejů a tuků z hladiny vody.

Příkladem, kde je využito absorpce, je sypký sorbent Absodan, který je tvořen velmi porézním přírodním materiálem Moler. Jde o přírodní materiál diatomit, který vznikl v průběhu mnoha desítek milionů let ze schránek jednobuněčných řas rozsivek. Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo vytvořit surovinu s podobnými vlastnostmi uměle, jedná se o velmi specifický a těžký materiál, který je ideální pro odstraňování olejů, tuků a ropných látek z vozovek a porézních povrchů. Vysoký obsah mikropórů zajišťuje poměrně velkou absorpční kapacitu sypkého sorbentu na jednotku hmotnosti a také dokonalé vyčištění povrchu kontaminovaného oleji, tuky a ropnými látkami. Zanechává povrch suchý a bezpečný.

Dalším příkladem sorbentu pro oleje, tuky a ropné látky jsou sypké sorbenty Öl-Ex, které jsou vyrobeny z odpadního tvrdého pěnového polyuretanu (převážně izolace ze starých chladniček). Tyto sorbenty také využívají principu adsorpce na povrch a absorpce dovnitř pórů, tím lze dosáhnout poměrně vysoké sorpční kapacity sypkého sorbentu na jednotku hmotnosti. Sorbenty Öl-Ex 3 a 4 lze bezpečně použít pro zachycení ropných látek z hladiny vody.

Rašelinový sorbent CB 18 je vyroben z čistě přírodních obnovitelných zdrojů – vysoce kvalitní hydrofobizované rašeliny (Sphagnum). Rašelina je částečně rozložený rostlinný materiál odumřelého rašeliníku (Sphagnum fallax) s vysokým obsahem mikropórů. Dokonale vysušená rašelina je výborným sorbentem pro zachycení olejů, tuků a ropných látek jak do volného objemu (je tedy především absorbentem), tak částečně na povrch celulózy (je tedy také adsorbentem). Také tento sorbent je určen pro odstranění ropných látek, olejů a tuků z hladiny vody a díky svému přírodnímu původu je vhodný pro čištění zdrojů pitné vody.


Ing. Jan Hrdina

Produktový manažer, HAPPY END CZ, a.s.

 

Další články z kategorie PORADNA

Co na to odborník: Měření teploty na nevenkovním pracovišti

Jak musí probíhat měření teploty na nevenkovním pracovišti? Musí být použit kulový kalibrovaný teploměr nebo stačí běžný rtuťový či digitální teploměr? Zeptali jsme se odobornice MUDr. Anny Šplíchalové...

 

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Zatížení podlahy regálovou soustavou

Jaké jsou normy pro zatížení podlahy regálovou soustavou? Odpovídá specialista na revize a kontroly skladovací techniky Franitšek Boška...

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.