Absorpce nebo adsorpce: Je v tom rozdíl?

Absorpce nebo adsorpce: Je v tom rozdíl?


Někomu se může zdát, že jde o totéž, prostě o sorpci. Ale drobné rozdíly může najít i člověk, který není úplným odborníkem nebo specialistou v tomto oboru.

  • ABSORPCE je proces, při kterém tekutina (tj. plyn nebo kapalina) plní volný objem sorbentu, v našem případě pevné látky. Tekutiny, které jsou absorpčním procesem sorbovány do volného objemu sorbentu, lze jednodušeji získat zpět resorpcí.
  • ADSORPCE je proces, při kterém je tekutina (plyn nebo kapalina) pevněji vázána na povrch sorbentu. Tekutiny, které jsou sorbovány adsorpčním procesem, jsou pevněji vázány na povrch sorbentu a jejich zpětné získávání je tak ztížené.

Sorpční prostředky pro ochranu životního prostředí využívají ideálně oba dva procesy. Například textilní sorbenty vyrobené z polypropylenových mikrovláken využívají přirozenou afinitu (přitažlivost) mezi tuky, oleji a ropnými látkami na jedné straně a polymery na straně druhé. Tuky, oleje a ropné látky se tak lehce přichytí na povrch polymerů, v našem případě na polypropylen.

Čím jemnější jsou vlákna, ze kterých jsou textilní sorbenty vyrobeny, tím větší povrch poskytují pro adsorpci olejů, tuků a ropných látek. Z toho pak vyplývá, že největší povrch pro adsorpci poskytují mikrovlákna.

Mezi vlákny či mikrovlákny textilního sorbentu vzniká prostor, do kterého mohou být oleje, tuky a ropné látky dále sorbovány procesem absorpce. Čím větší je tento volný objem mezi vlákny, tím vyšší je absorpční kapacita sorbentu.

Spojením mikrovláken a velkého vnitřního objemu textilního sorbentu vznikají ideální podmínky pro sorpci kapalin, tedy pro absorpci i adsorpci. A praxe také potvrzuje, že textilní sorbenty vyrobené z polypropylenových mikrovlákenných netkaných textilií dosahují výborných výsledků jak v rychlosti sorpce, tak v sorpční kapacitě – ať adsorpční, či absorpční… Navíc díky nízké objemové hmotnosti polypropylenových mikrovlákenných textilií je lze s velkou výhodou použít pro rychlé odstranění velkého množství ropných látek, olejů a tuků z hladiny vody.

Příkladem, kde je využito absorpce, je sypký sorbent Absodan, který je tvořen velmi porézním přírodním materiálem Moler. Jde o přírodní materiál diatomit, který vznikl v průběhu mnoha desítek milionů let ze schránek jednobuněčných řas rozsivek. Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo vytvořit surovinu s podobnými vlastnostmi uměle, jedná se o velmi specifický a těžký materiál, který je ideální pro odstraňování olejů, tuků a ropných látek z vozovek a porézních povrchů. Vysoký obsah mikropórů zajišťuje poměrně velkou absorpční kapacitu sypkého sorbentu na jednotku hmotnosti a také dokonalé vyčištění povrchu kontaminovaného oleji, tuky a ropnými látkami. Zanechává povrch suchý a bezpečný.

Dalším příkladem sorbentu pro oleje, tuky a ropné látky jsou sypké sorbenty Öl-Ex, které jsou vyrobeny z odpadního tvrdého pěnového polyuretanu (převážně izolace ze starých chladniček). Tyto sorbenty také využívají principu adsorpce na povrch a absorpce dovnitř pórů, tím lze dosáhnout poměrně vysoké sorpční kapacity sypkého sorbentu na jednotku hmotnosti. Sorbenty Öl-Ex 3 a 4 lze bezpečně použít pro zachycení ropných látek z hladiny vody.

Rašelinový sorbent CB 18 je vyroben z čistě přírodních obnovitelných zdrojů – vysoce kvalitní hydrofobizované rašeliny (Sphagnum). Rašelina je částečně rozložený rostlinný materiál odumřelého rašeliníku (Sphagnum fallax) s vysokým obsahem mikropórů. Dokonale vysušená rašelina je výborným sorbentem pro zachycení olejů, tuků a ropných látek jak do volného objemu (je tedy především absorbentem), tak částečně na povrch celulózy (je tedy také adsorbentem). Také tento sorbent je určen pro odstranění ropných látek, olejů a tuků z hladiny vody a díky svému přírodnímu původu je vhodný pro čištění zdrojů pitné vody.


Ing. Jan Hrdina

Produktový manažer, HAPPY END CZ, a.s.

 

Další články z kategorie PORADNA

Co na to odborník: Kvalifikace pro kontroly regálů

Jakou kvalifikaci musí zaměstnanec splňovat, aby byl oprávněn provádět kontroly regálů? Odpovídá odborník František Boška...

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Nosnost podlah ve skladech

Zajímá vás, kde najdete potřebné informace a zákonné požadavky k nosnosti podlah ve skladě? A proč je uvedení maximálního zatížení podlah důležité? Odpovídá odborník Ing. Antonín Dušátko...

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.