5 otázek k bezpečnějším skladům

5 otázek k bezpečnějším skladům


Seřadili jsme pro vás ta nejdůležitější fakta, díky kterým může být váš sklad ještě bezpečnější.

 

1. Jaké jsou nejčastější nehody ve skladech?

 

 

CO NA TO EXPERT: 

„Ačkoli se statistická data vztažená vysloveně ke skladům nevyhotovují, z pracovní úrazovosti, jak je strukturálně nastavena, lze vyčíst, že jednoznačně nejzávažnějšími úrazy, často smrtelnými, jsou střety s VZV či v důsledku jeho převržení. Příčin je mnoho a vyplývají z nekázně pracovníků. Například z nepřipoutání řidiče VZV bezpečnostním pásem a jeho zavalení při převržení  vozíku nebo z nepozornosti a neopatrnosti, např. najetím vozíku na nerovnost povrchu nebo střetem s osobou. “

 

Ing. Jiří Tilhon

vědecký pracovník VÚBP, Profesionál BOZP 2013, přispěvatel serveru BOZPinfo.cz a jiných odborných médií

 

2. Vyplatí se zaměstnavateli nehodu zatajit?

 

CO NA TO EXPERT:

„Tak to v žádném případě! Každou nehodu je nutné řádně vyšetřit, všechny zúčastněné osoby podrobit testu na alkohol a návykové látky. V případě pozitivních zjištění dále postupovat v souladu s platnou legislativou. Snaha zaměstnavatele nehodu zamaskovat může zaměstnancům dávat jakousi mylnou představu, že se takto bude postupovat ve všech následujících případech, a tudíž není jejich povinností majetek zaměstnavatele chránit a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat. Situace se tak lehce stane nezvladatelnou. Každá snaha o zjednání nápravy bude zaměstnavatele stát mnoho fyzických i psychických sil a hlavně vynaložené nemalé finanční prostředky. Pokud by zaměstnavatel ztratil nad BOZP kontrolu, je nasnadě, že to reálně ohrozí jeho existenci.“

 

Pavel Svoboda

nezávislý BOZP poradce

 

3. Co se ve skladištních halách podceňuje nejčastěji?

 


 

4. Jak označovat nebezpečná místa ve skladu?

 

CO NA TO EXPERT:

„Na značení rozhodně nešetřit. Praxe nám dokázala, že laciné materiály nemají vlastnosti, které bychom požadovali, navíc nemají životnost, kterou potřebujeme. Výměna nefunkčních, popř. poškozených značení, nás posléze zatěžuje nejen finančně, ale i časově. Průmysl se rozvíjí vysokým tempem, obdobně to platí i o materiálech, které jsou využívány pro výrobu bezpečnostních značení. Život mě naučil, že není účelné materiály a výrobky studovat, ale je rozumnější čas a energii věnovat výběru spolehlivého dodavatele – odborníka, který preferuje kvalitu, je ochotný poradit a jde mu hlavně o spokojenost zákazníka.

 

Pavel Svoboda

nezávislý BOZP poradce

 

5. Proč je důležité dodržovat BOZP ve skladištních halách?

 

CO NA TO EXPERT:

„Hlavně chci zdůraznit, že bezpečnost práce je o prevenci. Bezpečnost práce musí preventivně řešit možné problémy. Jejich označení nestačí. Nejlepší je nebezpečná místa odstranit. Předejde se tak zbytečným ztrátám na životě a zdraví lidí. Zvýší se efektivita práce, protože se nebude řešit případné zastavení prací, výpadek pracovníka, zaučování náhradního pracovníka, přeřazení zkušeného pracovníka na jinou práci v důsledku následků úrazu a jiné starosti, které vůbec nemusí nastat, jako např. činnost okolo vyšetření a objasnění nehod či dokonce jejich soudní dořešení. Proto je prevence ve výsledku levnější!“ 

 

Ing. Jiří Tilhon

vědecký pracovník VÚBP, Profesionál BOZP 2013, přispěvatel serveru BOZPinfo.cz a jiných odborných médií

Další články z kategorie PORADNA

Rozhovor s BOZP expertem o bezpečnosti ve skladech

Jak předcházet zbytečným nehodám ve skladech a zabezpečit provoz z pohledu BOZP experta, ing. Jiřího Tilhoně.

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

Pokud bezpečnostní tabulky pověsíte tak, že po pár týdnech spadnou, zaděláváte si na problém. Jako zaměstnavatel máte totiž povinnost bezpečnostní značení a značky zavést, postarat se o jejich stav a zároveň s nimi seznámit své zaměstnance. A to na všech pracovištích, kde se vykonávají práce, při nichž může dojít k poškození zdraví.

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.