Cena
Štítky

Žebříky, schůdky a plošiny

Téměř v každém provozu je nutné provádět práce nad úrovní země. Proto je jednak důležité dodržovat zásady bezpečnosti práce ve výškách a jednak se řídit zákonnými předpisy.

Tuto problematiku upravuje mimo jiné Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a ČSN EN 131.

Produkty v naší nabídce vám práci nad úrovní země usnadní, zajistí její bezpečnost a hladký průběh a zároveň splňují zákonné předpisy.

Máme pro vás připravený článek na našem blogu: https://www.happyend.cz/blog/neexistuji-male-vysky