V týmu máme nové OZO

BezpečnostHappy End
V týmu máme nové OZO

V letošním roce chystáme velké věci a řadu novinek. Aspoň jednu vám můžeme prozradit už teď: Ještě víc jsme se zaměřili na zvyšování naší profesionality a odbornosti, a můžeme tak pogratulovat našim sedmi novým OZO neboli osobám odborně způsobilým v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme rádi, že je máme v týmu!

Kdo jsou naši OZO?

Od 28. 5. 2024 mají osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP naši kolegové:

  • Ing. Pavel Bartoň
  • Ing. Tomáš Jirousek
  • Karel Matoušek
  • Denisa Mikolášová
  • Richard Pribelský
  • Ing. Radek Ščamba
  • Ing. Ivan Terek

Všichni úspěšně složili zkoušku před odbornou komisí jmenovanou Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Mají tak oprávnění a znalosti vyjadřovat se ke konkrétním otázkám v oblasti BOZP a navrhovat pro vás vhodná řešení.

Oslava s našimi novými OZO

... to jsou oni :-)