Světový den BOZP připomíná oběti smrtelných pracovních úrazů. Těch v Česku bohužel přibylo

Bezpečnost
Světový den BOZP připomíná oběti smrtelných pracovních úrazů. Těch v Česku bohužel přibylo

Světový den BOZP, který připadá na 28. dubna připomíná zejména oběti smrtelných pracovních úrazů a těch, kteří se při práci vážně zranili. A v Česku se v tento den bude bohužel vzpomínat i na 123 obětí z roku 2018. 

Zatímco celkový počet pracovních úrazů u nás v roce 2018 meziročně poklesl o téměř 3 % na 43 788 případů, počet těch nejzávažnějších, tedy smrtelných pracovních úrazů meziročně narostl: Z 95 případů (podle aktualizovaných údajú SÚIP) v roce 2017 na už zmiňovaných 123 v roce 2018. Znamená to, že zhruba každý třetí den se jeden zaměstnanec už nikdy nevrátí z práce domů 

Podle generálního inspektora Mgr. Ing. Rudolfa Hahna ze Státního úřadu inspekce práce v Opavě jsou stejně jako dříve hlavními příčinami nedostatečně vyhodnocené riziko a nevyhovující osobní předpoklady.

Největší riziko? Pondělní dopoledne a ostřílený mazák

Statistika pracovní úrazovosti za rok 2018 ale odkrývá i celou řadu dalších zajímavých informací: Úrazy se kupodivu častěji stávají zkušeným pracovníkům. Více než 50 % těžkých úrazů připadá na věkovou skupinu 40+. A zhruba čtvrtina z loňských smrtelných úrazů se stala zaměstnancům starším 50 let.  

Ostřílení “mazáci” možná mají pocit, že už je nic nepřekvapí a nemusejí se nic učit. Přehnaná sebejistota pak vede k podcenění rizik a následně k pracovnímu úrazu. Stále také platí, že nejrizikovější je pondělní dopoledne okolo desáté hodiny. Po víkendu nám zkrátka často chybí pracovní elán a naše koncentrace je minimální.

A protože se v obou případech jedná o opakující se jevy, stálo by za to, aby se zaměstnavatelé zaměřili na cílenou prevenci.

„Pokud firmy zavedou vhodná preventivní opatření, bezesporu tím předejdou nebezpečí úrazu, které je v těchto případech prokazatelně vysoké. Přitom se nemusí jednat o nic složitého ani nákladného. Stačí vhodná organizační opatření a osvěta,” potvrzuje odborný poradce pro bezpečná pracoviště Ing. Jindřich Jirousek ze společnosti HAPPY END.

Mimochodem, letošní ročník Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměřený na budoucnost práce, respektive na budoucnost BOZP. Tedy na to, jak se vypořádat s novými výzvami a velkými změnami, které souvisejí s rozvojem technologií, demografickými změnami, udržitelným rozvojem i změnami v samotné organizaci práce. Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali i my v článku Od Průmyslu 4.0 k BOZP 4.0: Aby nové technologie byly dobrým sluhou, nikoli zlým pánem

 

Více úrazů souvisí i s nízkou nezaměstnaností

Podle generálního inspektora Rudolfa Hahna stojí za pracovními úrazy i takzvané osobní předpoklady, konkrétně nízká kvalifikace. Což logicky úzce souvisí s dvěma aktuálními trendy.

  • Nízká nezaměstnanost. Ta často nutí firmy zaměstnávat i lidi bez potřebné kvalifikace.

  • Rostoucí podíl zahraničních pracovníků. Výrobní podniky zaměstnávají více cizinců, ale nevěnují dostatečnou pozornost jejich proškolení (a to především v jazyce). Což dokazuje i vyšší počet smrtelných pracovních úrazů právě u cizinců. V roce 2018 bylo ze 123 obětí 38 cizinců. Oproti 18 cizincům v roce 2017 a 10 cizincům v roce 2016. Souvisí s tím i nelegální zaměstnanost, která představuje pro bezpečnost práce velké riziko. Za rok 2018 inspekce firmám kvůli ní vyměřila pokuty za více než 151 milionů korun (což je jen pro srovnání o 66 milionů víc než v roce 2017).

 

Podcenění BOZP stojí peníze i pověst

Podniky podle inspektorů nejčastěji podceňují nebo přehlížejí bezpečnostní rizika, podceňují školení zaměstnanců a tolerují špatné pracovní postupy i mizerný stav pracoviště. Ostatně, 11 % z více než 300 milionů, které inspekce loni udělila na pokutách, připadá právě na BOZP.

Podtrženo sečteno: Mizerná kultura BOZP s sebou nese i značné morální a finanční náklady. Ty nejsou spojené jen s přímými sankcemi ze strany inspekčních orgánů, ale v daleko větší míře souvisejí s dlouhodobými morálními a finančními ztrátami, jako jsou ušlý zisk, prostoje v práci, odškodnění za pracovní úrazy a nemoci z povolání nebo třeba náklady spojené s vyšší fluktuací. A ty můžou mít velký vliv na celkovou výkonnost firmy.

Navíc v době, kdy firmy na trhu práce soupeří o každého jen trochu kvalifikovaného pracanta, vám pověst firmy, která nedbá na bezpečnost svých zaměstnanců, také nepomůže.

I proto se bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí stát součástí firemních hodnot a strategie. Není to jednoduchý úkol. Ale v konečném důsledku se vám tahle investice ve všech směrech vyplatí a vrátí.

A s pozvednutím kultury BOZP vám může pomoci i Nová norma ISO 45001: Díky ní už nebude BOZP jen formalita.


E-shop

 


Související článek
Nová norma ISO 45001: Díky ní už nebude BOZP jen formalita

Nová norma ISO 45001: Díky ní už nebude BOZP jen formalita

Bezpečnost

Cesta k bezpečnějšímu pracovišti nevede skrze reaktivní přístup a slepé dodržování pravidel vymyšlených od stolu. Co je tím pravým klíčem a jak v tom napomáhá dodržování nové normy ISO 45001?

Od Průmyslu 4.0 k BOZP 4.0: Aby nové technologie byly dobrým sluhou, nikoli zlým pánem

Od Průmyslu 4.0 k BOZP 4.0: Aby nové technologie byly dobrým sluhou, nikoli zlým pánem

Bezpečnost

Jak může BOZP přispět k tomu, aby byly moderní technologie dobrým sluhou, nikoli zlým pánem? A jak se dají využít pro bezpečnost práce a ochranu zdraví?

Pracovní úrazy v proměnách času: Stálicí jsou pády z výšek i do hloubek a podcenění rizika

Pracovní úrazy v proměnách času: Stálicí jsou pády z výšek i do hloubek a podcenění rizika

Bezpečnost

Zatímco dříve bylo častým důvodem pracovních úrazů nedostatečné (nejen technologické) vybavení, dnes je to velmi často minimální kvalifikace. Co se ale v čase nemění, je fakt, že se pracovní úrazy mnohem více týkají mužů než žen a že za velkou čás

„V BOZP měříme všem stejným metrem,“ říká Jiří Michálek z ArcelorMittal Ostrava

„V BOZP měříme všem stejným metrem,“ říká Jiří Michálek z ArcelorMittal Ostrava

BezpečnostČistota

Podstatnou část práce dnes ve výrobních podnicích odvádí externí dodavatelé. Málokdo už ale řeší, jaký je jejich přístup k BOZP. Čestnou výjimkou je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., pro kterou jsou vysoké standardy v bezpečnosti práce důleži

Kate Field: Zapojit zaměstnance do BOZP? V tom mají výhodu malé firmy

Kate Field: Zapojit zaměstnance do BOZP? V tom mají výhodu malé firmy

Bezpečnost

Když se řekne bezpečnost práce nebo BOZP, není mnoho expertů, kteří by toho věděli více než Kate Field. Problematikou BOZP se zabývá už dvě dekády, publikuje, přednáší a nám odpověděla na otázky, které se týkají nejen žebříčku kultury bezpečnosti,