Rakovina z povolání: Není času nazbyt

Bezpečnost
Rakovina z povolání: Není času nazbyt

4. února si už tradičně lidé po celém světě připomínají Světový den boje proti rakovině. Tato zákeřná nemoc je nejčastější příčinou smrti na celém světě. Ročně rakovina vezme život asi 9 milionům lidí. Z toho až 742 tisíc úmrtí připadá na rakovinu z povolání.

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny bude počet úmrtí i nadále vzrůstat. A to se týká také rakoviny z povolání. Jen kvůli azbestu, zemře ještě dalších 10 milionů lidí, než ho budeme mít plně pod kontrolou. Profesní rakovina ale není pro zaměstnavatele jen otázkou morální odpovědnosti, ale také ekonomické prosperity. Vždyť jen přímé náklady spojené s expozicí karcinogenním látkám na pracovištích se v Evropě ročně vyšplhají na 2,4 mld. EUR.
 

Česká republika: Situace je vážná, ale ne zoufalá

A jaká je situace u nás? Vážná. Každoročně je u nás diagnostikováno víc než 90 000 případů rakoviny a zemře na ni přes 27 tisíc lidí (mimochodem to je například víc než počet obyvatel města Hodonín). Znamená to, že každý třetí obyvatel České republiky v průběhu života rakovinou onemocní a každý čtvrtý na ni zemře. A není divu. Vždyť držíme nechvalné světové prvenství ve výskytu rakoviny ledvin a umisťujeme se na předních pozicích i u dalších typů nádorových onemocnění: 

  • Rakovina slinivky břišní – 2. místo, 
  • rakovina dělohy – 2. místo,
  • rakovina tlustého střeva a konečníku – 5. místo,
  • rakovina močového měchýře – 8. místo,
  • rakovina dýchacích cest a plic – 13. místo.

Pozitivní zprávou ale je, že vedle vzrůstajícího počtu nových pacientů s rakovinou, současně roste i počet těch, kteří svůj boj s touto smrtelně nebezpečnou chorobou vyhrávají
 

Braňme se rakovině z povolání

Stejně jako v ostatních částech průmyslově vyspělé Evropy, má na výskyt rakoviny v Česku významný vliv pracovní prostředí. Stačí si jen připomenout nedávnou minulost: těžba uranu, hnědého a černého uhlí nebo intenzivní využívání azbestu ve stavebnictví. Následky si neseme dodnes. Příznaky nemocí se totiž projevují až po delší době. V případě rakoviny plic způsobené azbestem je to v průměru po 15 až 40 letech. Ale i dnes přes veškerá opatření jsou pracovníci karcinogenním látkám vystavení například ve formě emisí výfukových plynů, svářečských výparů, sazí, dehtu, dřevěného prachu nebo živice. Není tedy čas otálet, ale hledat způsoby, jak zvýšit ochranu pracovníků. Jak na to? Mnoho užitečných informací, řešení a příkladů dobré praxe najdete na stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Ta vedla dvouletou evropskou kampaň pod názvem: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Do kampaně, která skončila koncem minulého roku, se zapojila i řada českých firem. Národním partnerem kampaně byla rovněž společnost HAPPY END

 

Ale tím celoevropský boj proti rakovině z povolání rozhodně nekončí. Je možné se zapojit do projektu Roadmap on Carcinogens nebo se připojit k britské kampaní No Time to Lose. Možností je hodně. Záleží jen na nás, kterou z nich si vybereme.