Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.

Bezpečnost
Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.

476 miliard eur. Na tolik vyjdou každý rok zaměstnavatele v Evropské unii nemoci z povolání a pracovní úrazy.

476 miliard eur. Na tolik vyjdou každý rok zaměstnavatele v Evropské unii nemoci z povolání a pracovní úrazy. Pro srovnání: To je jako 2,5násobek rozpočtu České republiky na rok 2017. Nejčastějšími nemocemi jsou takzvané muskuloskeletální poruchy – sem patří bolesti zad, bolesti rukou a nohou z přetěžování. Dobrou zprávou ale je, že jim můžete částečně předcházet. Pomoci mohou třeba takzvané protiúnavové rohože. 

Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se ve svých průzkumech zaměřily agentura EU-OSHA a Mezinárodní organizace práce. Z výsledků vyplynulo, že zmiňovaná muskuloskeletální onemocnění jsou nejen na špičce nejčastějších pracovních úrazů, ale jsou i nejčastějším důvodem pro odchod do předčasného důchodu.

„Pokud navíc vezmeme v úvahu, že evropská pracovní síla stárne a v roce 2030 bude každý třetí zaměstnanec starší 55 let, je nejvyšší čas začít věnovat pozornost opatřením, která nejen chrání, ale i zlepšují zdraví zaměstnanců,“ říká odborník na bezpečnost práce Pavel Svoboda.

Muskuloskeletální poruchy: Když vaše zaměstnance bolí (nejen) záda

Bolestmi zad trpí třetina Čechů. Právě bolesti zad patří mezi muskuloskeletální poruchy. Mimo to mezi ně řadíme i poškození horních a dolních končetin způsobené často se opakujícími pohyby.  

 

Co tyto poruchy nejčastěji způsobuje?

 • ruční manipulace a práce s těžkými břemeny,

 • nepřirozené nebo často se opakující pohyby,

 • špatné držení těla,

 • namáhavé používání končetin,

 • mechanický tlak a vibrace,

 • chladné nebo vlhké pracovní prostředí.

Konkrétně si pod těmito pojmy můžeme představit práci bez přestávek, navíc v nevyhovujícím prostředí, bez vhodných pracovních nástrojů a zároveň bez ochranných prostředků. Navíc práci monotónní a s často se opakujícími pohyby. Své o tom vědí například pokladní nebo operátoři výroby.

 

Jak chránit zdraví zaměstnanců i vlastní byznys

Nejlepší ochranou je prevence. Odborníci mluví o zavedení takzvaného ergonomického systému práce. Důraz by měl být kladený nejen na vybavení, ale i na pracovní metody a organizaci práce.

„Často je problémem únava zaměstnanců. Ta vede k nepozornosti a vyššímu riziku úrazu, ale také k nesprávným pohybům, špatnému držení těla a nakonec až k chronickým zdravotním problémům,“ říká Pavel Svoboda a dodává: „Přitom často stačí používat kvalitní protiúnavové rohože. Ty nejen snižují únavu při práci, ale brání prochladnutí nebo naopak přehřátí.“

 

Kvalitní protiúnavové rohože mají podle ergonomických studií mnoho výhod:

 • Snižují bolesti krční páteře a ramen, které mohou působit bolest hlavy, poruchy zraku a sluchu.

 • Zabraňují jednostrannému zatížení a vybočení páteře. Podporují správné držení těla a udržení rovnováhy.

 • Pomáhají rovnoměrnému zatížení svalů a kloubů, tím eliminují nežádoucí ztuhlosti.

 • Zlepšují proudění krve a činnost lymfatického systému dolních končetin.

 • Omezují nebo oddalují zborcení klenby nohou a také bolesti chodidel.

 • Fungují jako tepelná izolace, a tak brání prochladnutí nebo přehřátí organismu.

Někdy tedy stačí i menší změny, jako je například vhodné vybavení pracoviště. A ty následně vedou k podstatnému zlepšení zdraví zaměstnanců.