Ochranná opatření v HAPPY ENDu v souvislosti se šířením koronaviru a další aktuální informace

ČistotaCOVID-19
Ochranná opatření v HAPPY ENDu v souvislosti se šířením koronaviru a další aktuální informace

Zdraví a bezpečnost jsou v HAPPY ENDu na prvním místě. A to úzce souvisí s prevencí. Jedině tak můžeme zamezit šíření zákeřných virů, jako je koronavirus (COVID-19). V tomto článku vás chceme informovat o tom, jaká opatření jsme zavedli, abychom chránili zdraví našich zaměstnanců i obchodních partnerů, se kterými jsme v kontaktu. Článek budeme průběžně aktualizovat.

chráníme sebe i ostatní

  • Naše zaměstnance jsme poučili o ochranných opatřeních a doporučeních WHO. Řídíme se také oatřeními, která doporučuje proti šíření koronaviru v podnicích Svaz průmyslu a dopravy ČR.
  • Vybízíme zaměstnance, aby sledovali aktuální pokyny z důvěryhodných zdrojů, např. Ministerstva zdravotnictví ČRStátního zdravotního ústavu
  • Jsme přesvědčení, že nejúčinnějším opatřením je omezení kontaktu, proto jsme se rozhodli, že všichni naši zaměstnanci, u kterých je to technicky možné, budou pracovat v režimu home office. Toto platí s účinností od 11. března 2020 do odvolání.
  • Zaměstnance, kteří nemohou pracovat v režimu home office, jsme vybavili ochrannými prostředky. Na našich pracovištích platí přísná hygienická opatření a pravidla pro dodržování prevence proti nákaze.

 

banner-log-prevence-koronavirus-cz.png

 

Dostupnost produktů

Ze zákona máme povinnost uspokojit v prvé řadě potřeby prvků bezpečnostního systému České republiky. Může se proto stát, že vám některé produkty nejsme schopní dodat hned (více informací o vhodných produktech a jejich dostupnosti, najdete ve speciální sekci: Prevence proti koronaviru (COVID-19). S našimi dodavateli pracujeme na tom, aby všichni zákazníci objednané zboží co nejdřív dostali. Jakmile je dostanete, budete připravení na další nečekané situace. Příklad koronaviru dobře dokládá, že prevence se vždycky vyplácí.

Intenzivně komunikujeme s našimi dodavateli v zasažených oblastech a monitorujeme situaci přepravních služeb.


Naše obchodní činnost

Naši obchodníci jsou vám nadále k dispozici a respektují, pokud preferujete telefonický kontakt.

Všichni dodržujeme hygienická pravidla, protože před koronavirem chceme chránit nejenom sebe, ale také svoje kolegy, rodiny a lidi, se kterými přijdeme do kontaktu. 

Další informace o koronaviru najdete na našem Blogu.