Nové moderní technologie: Připravme se i na nové nemoci z povolání

Bezpečnost
Nové moderní technologie: Připravme se i na nové nemoci z povolání

Evropská agentura pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), která se zaměřuje na sledování a identifikaci onemocnění souvisejících s prací v EU, vydala novou zprávu.

Z této zprávy vyplývá, že se nedostatečně monitorují onemocnění, která mohou vznikat při používání nových nebo vznikajících technologií, jako jsou třeba nanotechnologie nebo pokročilá robotizace.

 

Pozornosti se také nedostává nemocem, které zapříčinilo více faktorů a projevují se až po delší době. Jsou to například duševní choroby, muskuloskeletální poruchy a některé typy rakoviny. Ve sledování se navíc klade důraz spíše na tradiční odvětví, jako jsou zemědělství a stavebnictví. Opomíjené jsou nové oblasti, typicky komunikace a IT služby. Podle EU-OSHA je zásadní, aby systémy varování a dozoru nové trendy zohledňovaly a braly v úvahu i místní podmínky a potřeby dané země.