Nová kvalifikace a kurz: Specialista v ergonomii

BezpečnostPoradna
Nová kvalifikace a kurz: Specialista v ergonomii

Zajímá vás, jak předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání? I na to se zaměřuje nový kurz Specialista v ergonomii, který pořádá VÚBP.
Podle kvalifikovaných odhadů způsobují pracovní úrazy a nemoci z povolání ve světě ztráty ve výši 1 až 5 % HDP. A Česko není výjimkou. Přitom se dá mnoha zdravotním rizikům a komplikacím předcházet - ergonomií v praxi. A právě na ergonomii se zaměřuje nová kvalifikace od Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. První kurz pravděpodobně proběhne na začátku roku 2020 a hlásit se bude možné v posledním čtvrtletí letošního roku.
 
Průměrné roční náklady a ztráty, jejichž příčinou jsou pracovní úrazy a nemoci z povolání, v Česku činí každý rok minimálně 25 miliard Kč. Tedy alespoň podle propočtů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP). Mezi nejčastější nemoci z povolání patří takzvané muskuloskeletální poruchy, jako jsou bolesti zad, rukou a nohou z přetěžování
 

Na praxi vás připraví 5denní kurz

 
Pomoci s jejich odstraněním nebo s prevencí jejich vzniku může ergonomie v praxi. A vědomi jsou si toho i ve VÚBP: Proto nově nabízejí kvalifikaci Specialista v ergonomii. Kurz trvá 5 dní, rozdělený je do 3 etap a zakončený písemným testem a ústní zkouškou. A ambice jeho tvůrců nejsou rozhodně malé.
 
„Nejde jen o získání dalšího osvědčení ale o to, aby absolventi byli skutečně schopni účinně pomáhat a zavádět ergonomická opatření. Taková, která sníží rizika nemocí z povolání, zvýší bezpečnost a efektivitu práce,” popisuje cíle profesní kvalifikace Ing. Jiří Tilhoň Ph.D., vedoucí Oddělení zkušebnictví a certifikace VÚBP.
 
První zájemci o novou kvalifikaci se mohou hlásit v posledním čtvrtletí roku 2019. První kurz pak pravděpodobně proběhne v prvním čtvrtletí roku 2020. Pokud vás zajímá více informací, přečtěte si podrobnosti o kvalifikaci Specialista v ergonomii.