Evropský týden BOZP: Zapojte se i vy!

Evropský týden BOZP: Zapojte se i vy!

V EU ročně zemře 142 400 lidí na nemoci z povolání a zhruba třetinu z nich lze připsat nebezpečným látkám na pracovišti. Proto i letošní Evropský týden BOZP podpoří kampaň EU-OSHA: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Výkonná ředitelka agentury Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Christy Sedlatschek ze zkušeností může potvrdit, jak je důležité, aby všechny evropské podniky měly přístup ke znalostem a zdrojům informací potřebným ke zlepšení řízení rizik. „Podle studie Eurobarometru, do které bylo zapojeno téměř 28 000 respondentů z 28 zemí, je 65 procent z nich znepokojeno tím, že jsou vystaveni nebezpečným chemickým látkám. Zde může přijít vhod elektronický nástroj agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách. Je zdarma k dispozici a poskytuje zaměstnavatelům podporu a poradenství potřebné k účinnému řízení nebezpečných látek na pracovišti.“


Elektornický pomocník pro hodnocení rizik


Tento interaktivní elektronický nástroj, který byl vytvořen speciálně pro malé a střední podniky (MSP), pomáhá firmám provádět hodnocení rizik související s používáním nebezpečných látek. Poskytuje jim poradenství šité na míru jejich individuálním potřebám, které zahrnuje osvědčené postupy a účinná opatření. Od spuštění nástroje v květnu 2018 byl zaznamenán úctyhodný počet jeho využití – 26 000 návštěv. Také už byly vytvořeny národní verze pro Island, Norsko a Portugalsko. 
 

Zapojte se i vy!

 

Agentura EU-OSHA spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů, mezi které patří i společnost HAPPY END. Významným partnerem je britská mezinárodní organizace IOSH. Ta má i vlastní kampaň zaměřenou na boj proti rakovině z povolání pod názvem No Time to Lose (Není času nazbyt).

Národní kontaktní místa v průběhu týdne pořádají širokou paletu akcí. Závěrečné akce vnitrostátních kampaní za účelem shrnutí hlavních sdělení kampaně, výměny osvědčených postupů a zamyšlení se nad novými poznatky se uskuteční v Rakousku, Litvě, Itálii a na Slovensku.

Ve Španělsku je na programu konference v Barceloně, která se zaměřuje na minimalizaci expozice karcinogenů, a dále workshop v Madridu, který poukazuje na důležitost silné kultury prevence rizik v rámci řízení nebezpečných látek. Konference ve Finsku se zabývá zacházením s chemickými látkami na pracovišti a účastníkům nabízí praktické rady.

Partneři, mediální partneři a aktivní podporovatelé kampaně mimo to organizují bezpočet menších akcí po celé Evropě s jedním a týmž cílem – omezit rizika expozice nebezpečných látek na evropských pracovištích.

Více informací najdete na https://healthy-workplaces.eu/cs