LOTO: Uzamkni a označ! Možná zachráníš i lidský život.

Bezpečnost
LOTO: Uzamkni a označ! Možná zachráníš i lidský život.

Dnes (28. 4.) je Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a my ho „oslavíme“ tím, že vám připomeneme, jak skvělým vynálezem je systém Lockout Tagout neboli LOTO.

JE TO SNADNÉ: PROSTĚ UZAMKNI A OZNAČ

V čem systém LOTO spočívá? Jednoduše řečeno, pokud provádíte údržbu průmyslových strojů a zařízení nebo je opravujete, vypnete u nich přívod energie a následně vypínač, ventil apod. uzamknete a označíte. Díky systému LOTO a důslednému dodržování jeho postupů předejdete ve svém provozu nejenom škodám na zařízeních, ale hlavně škodám na zdraví svých zaměstnanců a v extrémních případech i smrtelným zraněním.

Systém LOTO je komplexní řešení, které vyžaduje odborný přístup. V České republice jsme největším dodavatelem tohoto systému a rádi ho na klíč připravíme i vám. Nejenom že zohledníme všechny specifické potřeby vašeho provozu, ale také vezmeme v úvahu vaše preference – vybírat můžete mezi produkty značky Brady nebo Master Lock, přičemž všechny námi dodávané prvky LOTO jsou celosvětově certifikované. Na stránce služby LOTO nebo v článku Prevence úrazů při údržbě: LOCKOUT TAGOUT! si přečtěte detailní popis tohoto systému i všech kroků, které je třeba před jeho zavedením a během jeho používání podniknout.

 

banner-log-loto-cz.png


JAKO BONUS SPLNÍTE ZÁKONNOU POVINNOST

Zákoník práce to říká jasně: „Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.“ Systém LOTO je ideálním a efektivním řešením, jak této povinnosti dostát.

Povinnost zavést v každém provozu systém LOTO je v některých zemích EU ukotvená v zákoně a ve všech evropských zemích se zavedení systému LOTO považuje za nejlepší praxi.

 

 

Prohlédněte si našeho Produktového rádce Lockout Tagout jednoduše:


Související článek
Prevence úrazů při údržbě: LOCKOUT TAGOUT!

Prevence úrazů při údržbě: LOCKOUT TAGOUT!

Bezpečnost

Při údržbě a opravě strojů a technických zařízení dochází k vážným, často i zbytečným pracovním úrazům. Hlavní roli hraje selhání lidského faktoru. Možná to znáte sami. Přijdete na pracoviště, chcete zapnout stroj,