Jak řešit únik nebezpečných látek na vodní hladině?

BezpečnostEkologie
Jak řešit únik nebezpečných látek na vodní hladině?

Dozvíte se více o tom, co dělat a jaké prostředky použít při odstraňování oleje a ropných látek na vodě. Pokud unikne do vody větší množství oleje a ropných látek, jejich odstranění představuje pro záchranáře poměrně složitý zásah. Nejde totiž jen o lokální hrozbu, ale následky se mohou po vodě šířit i do okolí a podzemních vod.

 

V takovém případě je na místě použít sorpční norné stěny. „Asi většina hasičů potvrdí, že se jedná o účinný prostředek pro likvidaci už vylitých ropných látek, ale také k prevenci proti jejich úniku. Proto by neměly chybět ve vybavení hasičského sboru,“ říká David Lošťák, ředitel společnosti HAPPY END, která dodává kvalitní sorpční norné stěny EUSORB.

 

Jak vlastně sorpční norné stěny fungují?

Tubus sorpční norné stěny je vyplněn mikrovlákennou polypropylenovou textilií. Mikrovlákna mají díky velkému povrchu vláken a velkému vnitřnímu objemu vysokou sorpční kapacitu. Polypropylen pak saje ropné látky, oleje a tuky, ale zároveň odpuzuje vodu. Tato kombinace vlastností zaručuje rychlé a účinné odstranění nečistot z vodní plochy. Navíc i při své úplné saturaci norné stěny zůstávají na hladině a mohou být bezpečně vytaženy a zlikvidovány. Výhodou je i to, že při velkých únicích může být absorbovaná látka ze sorbentu získána zpět a využita. Použitá norná stěna se zbytky nasáté kapaliny může být také použita jako palivo ve spalovně nebezpečných odpadů.

Podle Davida Lošťáka je další předností sorpčních norných stěn EUSORB to, že jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. „Díky pevným a odolným lanům se spojovacími karabinami se dají jednoduše na sebe navazovat,“ popisuje použití norné stěny EUSORB a pokračuje: „Během krátké chvíle je tak možné přehradit potok či řeku a zabránit tím větším ekologickým škodám a případnému úhynu ryb a dalších živočichů.“

Jak už bylo zmíněno, norné stěny je možné použít také jako preventivní zábranu tam, kde lze předpokládat únik nebezpečných látek do vodních toků a nádrží. Použití sorpční norné stěny EUSORB se dá kombinovat s dalšími speciálními hydrofobními materiály. Jedná se například o koberce s extrémní sorpcí, jejichž sorpční kapacita je pětkrát vyšší než u běžných textilních sorbentů.


Související článek
Sorbenty a naplňování legislativních požadavků

Sorbenty a naplňování legislativních požadavků

Sorpční prostředky patří k nezbytné výbavě průmyslových provozů, ale i složek integrovaného záchranného systému. Jejich používání přispívá k lepší prevenci a likvidaci havárií. Zároveň pomáhají k naplňování legislativních požadavků v oblasti BOZP.

Havarijní soupravy: Jak postupovat při výběru a uložení

Havarijní soupravy: Jak postupovat při výběru a uložení

Jak vybrat správnou havarijní soupravu, aby vyhovovala požadavkům vašeho pracoviště? Zde najdete praktické tipy pro výběr vhodných havarijních souprav a jejich uložení.