Hlásíme se k CSR

Happy End
Hlásíme se k CSR

Už nějakou dobu se zamýšlíme nad CSR (z angl. Corporate Social Responsibility) neboli společenskou odpovědností firem. A nezůstáváme jenom u myšlenek nebo slov. Jaké jsou v této oblasti naše postoje a cíle?

Obsah tohoto článku:

 1. USILUJEME O UDRŽITELNOST A DOBROU POVĚST
 2. ÚSPĚCH PŘICHÁZÍ ZEVNITŘ
 3. PŘEMÝŠLÍME KOMPLEXNĚ
 4. NA ČEM SE NAŠE CÍLE ZAKLÁDAJÍ?
 5. MÁME NA TO NĚJAKÝ „PAPÍR“?


USILUJEME O UDRŽITELNOST A DOBROU POVĚST

Dobrovolně do praxe zavádíme souhrn udržitelných aktivit, které snižují negativní dopady naší firmy na životní prostředí a mají přínos pro společnost, ve které žijeme a podnikáme. Vedení firmy i všichni naši zaměstnanci se snaží chovat společensky odpovědně a s obchodními partnery budovat vztahy, které přispívají k naší dobré pověstidůvěryhodnosti. Zásady CSR uplatňujeme jak v práci, tak v každodenním životě. Udržitelnost pro nás není prázdný pojem, ale životní styl.


ÚSPĚCH PŘICHÁZÍ ZEVNITŘ

Úspěch a image firmy stavíme na svým zaměstnancích. Jedině spokojení zaměstnancilídři, kteří znají názory, potřeby a očekávání svých stakeholderů (tj. zaměstnanců, akcionářů, zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů a dalších zainteresovaných subjektů) a berou je v potaz, dokáží zavést skutečně fungující strategii udržitelnosti.


PŘEMÝŠLÍME KOMPLEXNĚ

Uvědomujeme si, že komplexní ekologický a udržitelný přístup k podnikání je rysem zralé firmy na rozdíl od zavedení jednoho „zeleného“ produktu. Jako firma chceme růst a zároveň minimalizovat svoji ekologickou stopu, tzn. snižovat svoji spotřebu přírodních zdrojů a energií, produkci odpadů, uhlíkovou a vodní stopu apod. Například od května 2022 provádíme due diligence, tzn. že jsme si ve firmě nejdřív jasně definovali politiku udržitelného nákupu (neboli jak posuzovat dopady dodavatelských řetězců na udržitelnost) a teď se jí se svými dodavateli produktů a služeb řídíme. Zákazníkům tak dodáváme produkty a služby nejvyšší kvality nejenom s ohledem na výrobu, provedení, dostupnost nebo cenu, ale i s ohledem na uhlíkovou, vodní a odpadovou stopu a energetickou efektivitu. Co nejvíc produktů a služeb chceme poskytovat především zákazníkům v regionu Střední Evropy, a přispívat tak ke kvalitě jejich života. A protože se věnujeme zdraví a bezpečnosti při práci, čistotě provozů a pracovního prostředí a také jejich ekologii, můžou naše produkty a služby ve finále zkvalitňovat život celé dotčené společnosti.

Těší nás, že řada našich zákazníků přemýšlí podobně jako my, a tak je pro nás často příjemnou výzvou projít auditem jejich dodavatelského řetězce.

Hlásíme se k CSR: Přemýšlíme komplexně


NA ČEM SE NAŠE CÍLE ZAKLÁDAJÍ?

V září 2015 schválil summit OSN agendu udržitelného rozvoje v dokumentu Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development), jehož součástí je i 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs, Sustainable Development Goals). Jedná se o program rozvoje na 15 let v období 2015–2030. Mezi Cíle udržitelného rozvoje patří oblasti nazvané:

 • Zdraví a kvalitní život,
 • Rovnost mužů a žen,
 • Důstojná práce a ekonomický růst,
 • Průmysl, inovace a infrastruktura,
 • Méně nerovností,
 • Odpovědná výroba a spotřeba aj.

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals)

Jsou to právě firmy, které by měly přicházet s řešeními, jak dosáhnout těchto cílů, a jít vzorem. I ve firmách jsou sice „jenom“ lidé, ale zmůžou mnohem víc než jednotlivci. My v HAPPY ENDu jsme také „jenom“ lidé – lidé, kteří si přejí, aby tady naše planeta zůstala v co nejlepším stavu i pro další generace. Firemní prostředí pak vnímáme jako ideální prostředí, jak k tomu v porovnání s individuálními aktivitami přispět daleko větším dílem.


MÁME NA TO NĚJAKÝ „PAPÍR“?

Pokud jde o CSR, v dubnu 2022 jsme prošli hodnocením společnosti EcoVadis. Díky tomu známe svoje silné i slabé stránky a víme, na čem bychom měli prioritně pracovat. A věřte, že pracujeme!

Sorbenty k zachycení a likvidaci kapalin