Co na to odborník: Zatížení podlahy regálovou soustavou

Poradna
Co na to odborník: Zatížení podlahy regálovou soustavou

Jaké jsou normy pro zatížení podlahy regálovou soustavou? Odpovídá specialista na revize a kontroly skladovací techniky Franitšek Boška...

Dotaz:

Mám dotaz ohledně zatížení podlahy regálovou soustavou. Plánujeme do haly, která má podlahu o nosnosti 3 000 kg/m2, která bude generovat zatížení na patku 37,9 kN. Rozměr patky bude 120 x 130 mm. Je to z hlediska BOZP v pořádku, nebo překračujeme nějaký limit?

 

Odpověď:

Vaše otázka neobsahuje všechny potřebné údaje, proto na ni nelze odpovědět zcela vyčerpávajícím způsobem. Jednoznačnou odpověď vám navíc může dát pouze váš dodavatel regálové techniky ve spolupráci se statikem, ale i oni budou potřebovat ještě další údaje.

Pokusím se ale tuto problematiku alespoň trochu objasnit, abyste pochopil její složitost.

  1. Je nutné znát tloušťku a kvalitu podkladového betonu. Standardně se v takovém případě vyžaduje beton jakosti minimálně C20/25 a tloušťka podkladové vrstvy minimálně 150 mm, optimálně 200 mm. V případě, že jakost a sílu betonové vrstvy neznáte, nezbývá nic jiného, než udělat ve skladu v místech, kde budou stát regály, zkušební vrty, které prověří jak sílu podkladové vrstvy, tak její jakost.

  2. Pro skutečně jednoznačnou odpověď je třeba znát přesné bodové zatížení, kterým bude regálová stojka působit na podkladový beton. Tuto hodnotu ovlivňují celkem tři parametry. Rozměry patky (dnešní trend jsou patky o rozměrech 140 × 140 mm), kromě rozměrů patky je třeba znát i tloušťku podkladové patky (čím je síla materiálu větší, k o to lepšímu rozložení bodového zatížení dochází). Posledním parametrem je potom přesný průřez regálové stojky, která přenáší celkové zatížení regálu na podkladovou patku (například stojka o šířce 85 mm působí při stejném zatížení o 30 % vyšším tlakem než stojka o šířce 120 mm).

  3. Důležitým faktorem je i to, zda je sklad v přízemí nebo v patře. V případě patra se musí vzít v úvahu ještě i specifické namáhání stropní konstrukce, která je v takovém případě namáhána ohybem. To už je pak opravdu otázka pouze pro statika stavebních konstrukcí.

Jak je z uvedeného patrné, na základě sdělených údajů není možné vyčerpávajícím způsobem na vaši otázku odpovědět. Na základě svých zkušeností snad ještě dodám toto : Nově postavené sklady většinou uvádí nosnost podlah v rozmezí 15–30 000 kg/m2. Tedy 5× až 10× vyšší hodnotu, než jste uvedl vy. Ta bývá obvyklá ve skladech umístěných ve vyšších nadzemních podlažích budov. V každém případě nemohu jinak, než vám doporučit opravdu pečlivou konzultaci se statikem, protože jako problém se nemusí ukázat jenom regály, ale například také manipulační vozík, zvláště pokud by se jednalo o tříkolové provedení. V takovém případě může být problematické i bodové zatížení pod jednotlivými koly.

 

František Boška 

Expert na revize a kontroly skladovací techniky


Máte nějaké otázky týkající se BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je na adresu: poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.