Co na to odborník: Měření teploty na nevenkovním pracovišti

BezpečnostPoradna
Co na to odborník: Měření teploty na nevenkovním pracovišti

Jak musí probíhat měření teploty na nevenkovním pracovišti? Musí být použit kulový kalibrovaný teploměr nebo stačí běžný rtuťový či digitální teploměr? Zeptali jsme se odobornice MUDr. Anny Šplíchalové...

 

Dotaz:

Jak musí probíhat měření teploty na nevenkovním pracovišti (výrobní hala, administrativní budova)? Musí být použit kulový kalibrovaný teploměr nebo stačí běžný rtuťový či digitální teploměr?

 

Odpověď:

Měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže se provádí podle platné metodiky, která upravuje měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb. Tato metodika je uveřejněna ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o složitý proces, který spadá do kompetence autorizovaných a akreditovaných laboratoří. Avšak v souladu s § 3b, odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění, k průběžnému nebo opakovanému sledování úrovně zátěže teplem při práci, která již byla vyhodnocena na základě komplexního měření, je možné použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem. Rozumí se tím tzv. suchý teploměr, který měří teplotu prostředí standardním způsobem. Protokol z prvního měření obsahuje údaje o jednotlivých měřených ukazatelích zátěže teplem, včetně údaje o naměřené teplotě vzduchu, proto postačuje pro objektivizaci míry této zátěže v jiných dnech jen měření této teploty, což již může realizovat sám zaměstnavatel.

Měření teploty vzduchu se provádí na místech, kde bylo provedeno předchozí měření teploty podle uvedené metodiky. Ověřené výsledky se považují za validní, pokud se podmínky zejména na nevenkovním pracovišti významně nezměnily, tedy že nedošlo například ke změně technologie výroby, stavebním úpravám objektu, přemístění pracovních míst nebo k instalaci nového nuceného větrání. Měření kalibrovaným teploměrem se za těchto podmínek použije i pro ověření úrovně zátěže teplem pro zjištění ztráty tekutin. K měření lze použít kalibrovaný analogový nebo digitální teploměr, s podmínkou, že je udržován v takovém provozním stavu, který odpovídá požadavkům zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

Co se týká rtuťových teploměrů, tak dle platné směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2007/51/ES, ze dne 25. září 2007, s účinností od 3. dubna 2009, je v platnosti zákaz prodeje a distribuce teploměrů i dalších měřicích zařízení s obsahem rtuti.

 

MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D., Centrum zdravotnických služeb - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě


Máte nějaké otázky týkající se BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je na adresu: poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.

 
e-shop
 

Související článek
Jak bojují s vedrem na pracovišti?

Jak bojují s vedrem na pracovišti?

Bezpečnost

Jaká opatření se dají aplikovat při vysokých teplotách na pracovištích? Na to jsme se zeptali přímo v některých firmách.

Když je v práci „abnormální hic“: Co dělat?

Když je v práci „abnormální hic“: Co dělat?

Bezpečnost

Extrémně horké dny tak sice dělají radost provozovatelům koupališť, ale vrásky na čele přidělávají mnohým zaměstnavatelům. Proč? Protože vysoké teploty a s nimi související horko na pracovišti s sebou přináší i povinnosti.