Značení EverGlow vás i ve tmě naviguje do bezpečí

BezpečnostLegislativa
Značení EverGlow vás i ve tmě naviguje do bezpečí

Představte si, že se potřebujete rychle dostat z objektu, ve kterém je špatná, nebo vůbec žádná viditelnost. Třeba je zakouřený v důsledku požáru. Co uděláte? Bez váhání začnete hledat únikovou cestu. A správně předpokládáte, že je vyznačená únikovými neboli bezpečnostními tabulkami a značkami. Ty musí být podle právních předpisů vidět právě i v této situaci – v případě špatného nebo žádného osvětlení. Jaké tabulky a značky použít a na co při značení nezapomenout?

VSAĎTE NA FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ EVERGLOW

Jaké jsou jeho výhody? Značky EverGlow se nabíjejí denním světlem a skoro všemi typy světelných zdrojů, svítí až 35 hodin i vícrychle a snadno je nainstalujete. Značky z hliníku navíc mají prakticky neomezenou životnost a největší teplotní odolnostsvítivost (svítí nejjasněji). Také proto jsou hliníkové tabulky nejběžnější. Při jejich výrobě se na podklad z hlinitanu stroncnatého sítotiskem nanáší fotoluminiscenční vrstva, která je pak zapečena v peci.

Pro rychlý přehled vlastností značek z hliníku, fólie a plastu jsme pro vás připravili následující tabulku:

 

teplotní odolnost

svítivost

charakteristika tabulek

hliník*

až 180 °C

150–300 mcd/m2

hliníkové tabulky jsou velmi odolné, dají se přišroubovat, a tak jsou chráněné před krádeží, mají životnost víc než 20 let

fólie

až 80 °C

75–150 mcd/m2

samolepicí fólie představují jednoduché a rychlé řešení

plast

až 80 °C

75 mcd/m2

plastové tabulky můžete přišroubovat i přilepit, jejich odolnost je ale omezená

* Pozor na značky, které mají na hliníkovém podkladu nalepenou fólii! Vyznačují se sníženou teplotní i mechanickou odolností.

 

Značení EverGlow využijete v případě:

 • evakuačního značení,
 • značení prostředků požární ochrany,
 • zákazového, příkazového a výstražného značení
 • a označení prostředků první pomoci.


NA CO PŘI ZNAČENÍ NEZAPOMENOUT


EVAKUAČNÍ ZNAČENÍ

V případě značení úniků a bezpečí nezapomeňte, že podle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 375/2017 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb.):

 • Značení EverGlow – nouzový východmusíte označit každou změnu směru úniku, každou křižovatku, každou změnu výškové úrovně a každou překážku na únikové cestě,
 • musíte označit všechny nouzové východy a z každého místa musí být jasně vidět směr nejbližšího nouzového východu,
 • musíte označit, které výtahy slouží k evakuaci a které ne,
 • značky musí být dostatečně viditelné, a to minimálně po dobu nutnou k úniku,
 • značky musí být umístěné ve vhodné výšce – v zorném poli,
 • značky musí rozměrem odpovídat velikosti daného prostoru – v menších prostorech vám budou stačit značky o rozměrech 15 x 15 cm nebo 20 x 20 cm, ve velkých halách ale použijte velkoformátové značky o rozměrech 50 x 50 cm nebo 50 x 100 cm,
 • značky musí být dostatečně teplotně odolné,
 • na značkách musí být uvedený výrobce, norma, kterou splňují, a parametry svítivosti.


OZNAČENÍ PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY

Nezapomeňte na základě vyhlášky č. 246/2001 Sb. příslušnými požárními značkami označit:

 • přenosné hasicí přístroje,
 • hydranty
 • i hlásiče požáru.


ZÁKAZOVÉ, PŘÍKAZOVÉ A VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

Nezapomeňte, že vaší povinností je podle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. na pracovišti rozmístit a jasně označit informace a instrukce ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


OZNAČENÍ PROSTŘEDKŮ PRVNÍ POMOCI

Nezapomeňte, že podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. musíte označit všechny prostředky pro poskytnutí první pomoci.

Neorientujete se ve všech těch právních předpisech nebo prostě nevíte, kde začít? Rádi vám pomůžeme! Kontaktujte svého odborného poradce HAPPY ENDu nebo volejte zákaznickou linku 800 156 944.

 

AKCE